Siirry sisältöön

Ammatillista Kiila-kuntoutusta JHL:läisille vuonna 2022

JHL:n jäsenet voivat hakea Kelan tarjoamaan maksuttomaan ammatilliseen Kiila-kuntoutukseen. Hakijoiden on oltava joko vakituisessa tai määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa ja alle 67-vuotiaita.

JHL on hakenut viisi suomenkielistä kuntoutusryhmää vuodelle 2022:

 1. JHL:n kotihoidon työntekijöiden ja henkilökohtaisten avustajien KIILA-kuntoutus 86262, Verve Turku. Tämän ryhmän aloitus on siirretty loppusyksyyn 2022. Katso uudet ajankohdat (haku 30.6.2022 mennessä)
 2. JHL:n henkilöstön edustajien Kiila 86286, Verve Tampere (haku 30.4.2022 mennessä)
 3. JHL:n lastensuojelun työntekijöiden Kiila 86287, Verve Tampere (aloitusaika siittetty joulukuulle, ilmoita työterveyshuoltoon kiinnostuksesi tähän ryhmään mahdollisimman pian)
 4. JHL:n kirjastoalan, tietotyön ja hallinnon työntekijöiden Kiila 86098, Kaisankoti Espoo (haku 31.5.2022 mennessä)
 5. JHL:n varhaiskasvatuksen työntekijöiden Kiila 86221, Verve Oulu (haku 15.6.2022 mennessä)

Luottamustehtäviä hoitavien kuntoutukseen (kohta 2) Tampereelle voivat hakea JHL:läiset:

 • luottamusmiehet
 • työsuojeluvaltuutetut
 • varaluottamusmiehet
 • varatyösuojeluvaltuutetut
 • työsuojeluasiamiehet sekä
 • JHL-yhdistysten puheenjohtajat
 • JHL-yhdistysten sihteerit.

Muihin neljään ryhmään voivat hakea kyseisen ammattialan JHL:läiset jäsenet. Näissä ryhmissä ei edellytetä luottamustehtävää.

Keitä kuntoutukseen valitaan

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Lisäksi edellytetään, että työpaikalla tai työterveyshuollossa on riittävästi selvitetty kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä.

Osasairauspäiväraha tai osaeläke/osakuntoutustuki ei ole este hakemiseen.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön:

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai – järjestelyjä koskevat muutokset
 • vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Jos hakemasi Kiila-ryhmä on täynnä tai et löydä sopivaa kurssia, Kelan myönteinen päätös takaa sinulle mahdollisuuden päästä yksilökuntoutukseen (Kiila-yksilöpalvelu).

Mitä Kiila-kuntoutus on

Kiila -kuntoutus on:

 • ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta
 • Kelan maksamaa, osallistujalle maksutonta
 • kestoltaan 18 vrk noin vuoden aikana
 • edellyttää töistä poissaoloa 15–16 vrk:n ajan

Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä työnantajan sekä työterveyden kanssa. Kuntoutus käsittää neljä yksilöllistä käyntikertaa, jotka toteutetaan pääosin etänä. Kuntoutuksen ryhmäkoko 8 henkilöä.

Miten kuntoutukseen haetaan

Kuntoutukseen haetaan Kelan nettisivujen kautta. Ohjeet hakuun löytyvät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-nain-haet.

 • Hae työterveyslääkäriltä B-lausunto.
 • Täytä esimiehen kanssa Kela KU 200 ammatillinen selvityslomake sekä Kela KU 101 ammatillisen kuntoutuksen hakemus.
 • Lähetä hakupaperit Kelaan joko sähköisesti tai postitse.

Kustannukset

Kuntoutus on maksutonta mukaan hyväksytylle henkilölle. Mikäli työnantaja ei maksa kuntoutuspäiviltä palkkaa, niihin voi hakea Kelan kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös korvausta matkakuluista.

Lastensuojelun ryhmän ajankohta siirretty. Uudet päivitetty 10.6.2022 klo 8.14