Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon uudistus on hyvä ja tervetullut asia

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteita ollaan uudistamassa niin, että ne vastaisivat paremmin työelämän vaatimuksia. Tutkintonimike lyhenee koulunkäynninohjaajaksi. JHL on uudistukseen tyytyväinen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala on uusissa ammattitutkinnon perusteissa erotettu omiksi osaamisaloikseen, koulunkäynnin ja opiskelun ohjauksen osaamisalaksi ja aamu- ja iltapäiväohjauksen osaamisalaksi. Jatkossa koulunkäynninohjaajat voivat pakollisten oppimisen ohjauksen ja tuen tarpeeseen vastaamisen lisäksi valita joko lisää ohjausosaamista koulunkäynnin ohjaamiseen ja tukemiseen tai ottaa lisäpalaksi aamu- ja iltapäiväohjauksen osaamisalan.

Nykyinen koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkintonimike muuttuisi koulunkäynninohjaajaksi.

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ammattiliitto JHL kiittelee uudistusta. Liiton mielestä uusi tutkintonimike on aikaisempaa selkeämpi. Koulunkäynninohjaaja ohjaa oppijan opiskelua ja oppimista nykyhetkessä, ja siten sekä nimike että työtehtävä eroavat esimerkiksi tulevaisuuteen painottuvasta opinto-ohjaajan tehtävästä.

Hyvänä JHL pitää myös sitä, että ammattitutkintoa suorittava opiskelija voi valita, painottuuko hänen kiinnostuksensa nimenomaan oppimisen tukemiseen vai myös aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Molempia osaamisaloja tarvitaan.

JHL:n mielestä tutkintorakenne on nyt oikeassa mittakaavassa. Hyvä asia on myös se, että ammattitutkintoa opiskeleva saa valita painotuksia oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaan, ja hän saa halutessaan myös korkeakouluopintoihin valmentavaa osaamista.

Lue ammattiliitto JHL:n lausunto kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden uudistamisesta kokonaan

Opetushallituksen lausuntopyyntö ammattitutkinnon perusteiden uudistamisesta

Linkkien avautuminen uuteen ikkunaan lisätty 14.6.2022 klo 13.22