Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Tasa-arvosuunnitelman lisääminen osaksi varhaiskasvatusta on tervetullut uudistus tasa-arvolakiin

Ammattiliitto JHL pitää tervetulleena tasa-arvolakiin tehtävää lisäystä, jonka mukaan velvoittava tasa-arvosuunnitelma on tehtävä myös varhaiskasvatuksessa.

Tähän asti tasa-arvosuunnitelma on velvoitettu tehtäväksi työpaikoilla ja eri koulutusasteilla, mutta varhaiskasvatuksessa tällaista velvoitetta ei ole ollut. Ammattiliitto JHL kannattaa nyt vireillä olevaa lakiuudistusta, jonka mukaan myös varhaiskasvatuksessa tasa-arvosuunnitelma on otettava käyttöön.

Lakiesitys on JHL:n mielestä hyvä. Liiton mielestä on tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota toimintamalleihin, joiden avulla tasa-arvoa saadaan vahvistettua.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan varhaiskasvatuksessa sisällyttää osaksi muuta toimipaikan suunnitelmaa. Suunnitelma on päivitettävä säännönmukaisesti ja on kehitettävä mittareita, joilla toimenpiteiden vaikutusta voidaan seurata

JHL on samoilla linjoilla lakiesityksen kanssa siitä, että perhepäivähoidossa tasa-arvosuunnitelman laatisi kunta (palvelun järjestäjä) yhdessä perhepäivähoidon toimijoiden kanssa.

– On kuitenkin keskeistä, että jokainen perhepäivähoitaja on tietoinen tehdystä tasa-arvosuunnitelmasta ja toteuttaa sen mukaisia ajatuksia toiminnassaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan ja perhepäivähoitajien kanssa, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Suomessa 3−5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen vuonna 2018 oli 82 % ja määrän toivotaan nousevan edelleen. Ei siis ole yhdentekevää, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, minkälaisia asioita ja miten lasten kanssa tehdään.

JHL:n lausunto naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)