Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Syrjinnän uhrin asemaa parannettaisiin jos yhdenvertaisuuslautakunta saisi toimivaltuudet työelämäasioihin

Esitys yhdenvertaisuuslain osittaisuudistamiseksi on ammattiliitto JHL:n mielestä pääsääntöisesti hyvä ja kannatettava. Yhdenvertaisuuslautakunnalle JHL kuitenkin kaipaa toimivaltuuksia myös työelämäasioihin. Yhdenvertaisuuslainsäädännön ulottamista varhaiskasvatukseen liitto pitää loogisena. Sillä on tasa-arvoa vahvistava vaikutus.

JHL pitää yhdenvertaisuuslain päivittämisessä kaikkein tärkeimpänä tavoitteena sitä, että syrjinnän uhrin asema paranee.  Lakiin nyt kaavaillut uudistukset eivät liiton mielestä kaikilta osin tähän tavoitteeseen kuitenkaan osu. Syrjinnän uhrin asemaa parantaisi se, että työsuojeluviranomaisten lisäksi myös yhdenvertaisuusvaltuutetulla sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnalla olisi toimivalta syrjintäasioissa työelämän osalta. Tällaista toimivaltaa niillä ei ole, eikä lakiesityksessä sitä esitetä. JHL:n mielestä pitäisi esittää.

Yhdenvertaisuusvelvoitteen ulottaminen varhaiskasvatuksen sisältöön ja henkilöstöön on JHL:n mielestä erittäin kannatettavaa.

– On tärkeää, että ehkäistään kaikenlaista syrjintää jo kasvatuksen ja koulutuksen ensimetreiltä asti. Erityisesti rasismin kitkeminen on edelleen valitettavan ajankohtainen haaste jo varhaiskasvatuksesta alkaen, ja siihen tulee tarttua kaikin mahdollisin keinoin, JHL kirjoittaa lausunnossaan.

JHL muistuttaa, että henkilöstölle on tarjottava lisäkoulutusta sekä yhdenvertaisuuden toteuttamisesta, yhdenvertaisuussuunnitelmien perusteista, että käytännön toimista syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatusyksiköissä ja työssä.

Esitetyt uudistukset tarkoittavat lisää tehtäviä viranomaisille ja myös varhaiskasvatuksen toimijoille.

– Jotta sinällään oikeat uudistukset voidaan toteuttaa esityksessä esitetyillä tavoilla, on välttämätöntä, että tähän myös varataan riittävästi resursseja. Sekä työsuojeluviranomaiset että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ovat jo nyt kuormitettuja. Lisätehtävät tarkoittavat myös lisääntyvää työmäärää. Kuntien on myös varattava aikaa varhaiskasvatuksen toimijoiden perehdyttämiseen lain vaatimuksista.

JHL pitää välttämättömänä, että uudistuksen toteuttaminen huomioidaan myös rahoituksessa siten, että henkilöstöä on tarpeellinen määrä.

JHL:n lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Rikkinäinen linkki korjattu 17.6.2022 klo 9.40.