Siirry sisältöön

Henkilökohtaisten avustajien uusi työehtosopimus hyväksytty

Kumpikin sopimusosapuoli – työntekijöiden JHL ja työnantajapuolen Heta ry – on hyväksynyt omissa hallinnoissaan uuden yksivuotisen työehtosopimuksen, joka saatiin allekirjoitusvalmiiksi viime viikolla. Palkankorotukset ovat maksussa 1.8.2022.

Henkilökohtaisia avustajia koskevasta valtakunnallisesta työehtosopimuksesta eli Heta-tesistä saavutettiin neuvottelutulos keskiviikkona 4.5.

JHL:n ja Heta-liiton hallinnot ovat molemmat hyväksyneet neuvotteluratkaisun, joten uusi vuoden mittainen työehtosopimus on astunut voimaan 9.5.2022. Se on voimassa 30.4.2023 asti.

Sopimuskauden palkankorotukset tulevat maksuun 1.8. ja ne ovat suuruudeltaan noin 2,1 %. 

JHL:n sopimusneuvottelijat Laura Tuominen ja Pinja Lumitsalo ovat tyytyväisiä sopimusratkaisuun, joka on heidän mukaansa ottanut huomioon niin työntekijä- kuin työnantajapuolenkin keskeisiä tavoitteita. 

Neuvottelukierrosta peilattiin henkilökohtaisen avustajan työn vaativuuteen sekä käynnissä olevaan vammaispalvelulain uudistukseen. Siitä kertoo esimerkiksi sopimuskaudelle perustettu palkkausjärjestelmän uudistamista selvittävä työryhmä.

Sopimusta laadittaessa oli käytössä myös tuoretta henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa avustajien työsuhteista. Ratkaisussa päädyttiin aikaistamaan ilta- ja yötyölisien aikamääreitä. Kokemuslisiin tulee uusi porras 11 vuoden kohdalle, joka huomioi pitkään alalla työskennelleet. 

Nyt solmitussa työehtosopimuksessa saatiin lomarahakäytäntöihin parannus, joka tuo monet pienemmillä tuntimäärillä työskentelevät henkilökohtaiset avustajat jatkossa lomarahan piiriin. 

– Alalla tehdään paljon osa-aikaista silpputyötä, joten olemme iloisia siitä, että tämän sopimusratkaisun myötä lomaraha maksetaan tästä eteenpäin myös lomakorvauksesta yli neljän kuukauden työsuhteissa, kertoo sopimusasiantuntija Laura Tuominen.

– Olemme tyytyväisiä, että saimme myös edistettyä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevia tavoitteitamme. Esimerkiksi sellaisia, jotka koskevat työturvallisuutta, sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntöä sekä työn vaatimia rokotuksia, täydentää Pinja Lumitsalo.

Hän muistuttaakin, että henkilökohtainen apu on pitkälti yksin työskentelyä toisen kotona, joten nämä teemat ovat erityisen tärkeitä juuri tällä alalla. 

Työehtosopimusta noudatetaan Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n varsinaisena jäsenenä olevien luonnollisten henkilöiden työntekijöiden työsuhteissa.

Soveltamisen edellytyksenä on, että varsinainen jäsen toimii itse tai vammaisen henkilön puolesta tämän henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Sopimusratkaisu koskee yli 2500 JHL:n jäsentä. 

Tutustu neuvottelutulokseen tästä. Uusi työehtosopimus päivittyy TES-osapuolten verkkosivuille pian. 

Lisätietoja:
Laura Tuominen, sopimusasiantuntija JHL, 050 4092 460
Pinja Lumitsalo, sopimusasiantuntija JHL, 046 9214 566