Siirry sisältöön

Yliopistoille uusi työehtosopimus – palkankorotukset tulossa kesäkuussa

Yliopistojen työehdoista neuvottelevien sopimusosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet alan uudet työehdot. Sopimuskausi on muotoa 1+1 vuotta, ja palkankorotukset on sovittu vuodelle 2022. Perhevapaauudistus toteutetaan laajana.

Yliopistojen kaikille työntekijöille maksetaan kesäkuussa yleiskorotus ja joulukuussa jaetaan paikallinen erä. Perhevapaauudistus viedään tessiin laajana, molemmat vanhemmat tasapuolisesti huomioon ottavana kirjauksena.

Sopimus alkaa siitä hetkestä, kun kaikkien sopimusosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen, eli tänään 8.4.2022. Sopimus päättyy 31.3.2024. Sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään jo 31.3.2023, jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopuun 31.1.2023 mennessä.

– Sopu syntyi osapuolten sinnikkään ponnistelun tuloksena. Viimeinen neuvotteluistunto kesti ennätykselliset 21 tuntia. Syntynyt sopimus ja sen laaja perhevapaauudistus edistävät omalta osaltaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopistoissa, mikä oli tärkein tavoitteemme neuvotteluihin lähdettäessä, toteaa vastaava sopimusasiantuntija Reetta Kuosmanen.

Yliopistojen työehtosopimuksen 2022–2024 esittely

Perhevapaauudistuksen myötä toisen vanhemman palkallinen vapaa kasvaa merkittävästi

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Yliopistojen työehtosopimuksessa toisen vanhemman asema vanhempainvapaan palkallisuuden osalta kohenee huimasti.

Synnyttävälle vanhemmalle raskausrahakauden alusta alkaen maksetaan palkkaa 40 arkipäivältä.  Vanhempainrahakaudella kaikille vanhemmille maksetaan palkkaa 32 ensimmäistä arkipäivää. Muutos tulee voimaan elokuun ensimmäisestä päivästä ja sovellettavaksi tuolloin, mikäli syntyvän lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

– Tähän saakka toinen vanhempi on saanut palkallista vanhempainvapaata 6 päivää. Muutos edistää perheiden sisäistä tasa-arvoa huomattavalla tavalla.

Raskaus- ja vanhempainvapaan palkallisuuden edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut   yhdenjaksoisesti vähintään kolme kuukautta välittömästi ennen raskaus- tai vanhempainvapaan alkamista.

Muita tekstimuutoksia

Sopimusratkaisun synnyttyä työntekijän lomaraha puolittuu lomakorvauksen maksamisen yhteydessä tietyissä työsuhteen päättymistilanteissa, mikäli työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä.

Työehtosopimusta on edellisen sopimuskauden aikana ajantasaistettu tekstien osalta, ja samalla kirjoitettu joitakin työehtosopimuksen lukuja loogisempaan ja luettavampaan muotoon. Näiden tekstimuutosten johdosta eivät kuitenkaan aiemmat tulkinnat tai tekstisisällöt ole muuttuneet.

Neuvotteluiden yhteydessä yliopistojen yleinen työehtosopimus “suvattiin”, eli arvioitiin koko työehtosopimuksen sukupuolivaikutukset. Tästä on laadittu erillinen asiakirja.

Palkankorotukset vuonna 2022

Kaikille yliopistolaisille maksetaan 1,45 prosentin suuruinen yleiskorotus 1.6.2022.

Paikallinen erä, 0,45 prosenttia maksetaan 1. joulukuuta 2022. Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä  tavalla  tehtäväkohtaiseen palkanosaan, mukaan lukien toistaiseksi  voimassa  olevat vaativuuslisät,  tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Työnantaja keskustelee pääluottamusmiesten kanssa paikallisen erän käyttö- ja jakoperusteista.

Paikallisen erän 1.12.2022 suuruus määräytyy syyskuun 2022 palkkasumman mukaan.

Yliopistojen työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Ammattiliitto JHL, Pro sekä Juko ja Sivistystyönantajat Sivista.

Lisätiedot: vastaava sopimusasiantuntija Reetta Kuosmanen, 050 461 9301

P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta  jhl.fi/neuvottelutilanne. Ota seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee