Siirry sisältöön

JHL: Myös mirkotutkinnot sisällytettävä tutkintojen viitekehykseen

JHL:n mielestä mikrotutkinnot pitäisi sisällyttää tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen.

Tutkintojen viitekehysten tavoitteena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua. Tutkintojen viitekehysten tasot kuvaavat, mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä.

Suomen tutkintojen viitekehys kuvaa kansalliseen koulutusjärjestelmäämme kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet. Viitekehys kattaa muun muassa yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen.

Ammattiliitto JHL toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että viitekehyksen käyttöä laajennettaisiin ja muutettaisiin yhä avoimemmaksi. JHL esittääkin, että keinoja viitekehyksen avaamiseksi laaja-alaisemmaksi alustaksi eri väyliä hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseksi etsittäisiin aktiivisesti, muun muassa mikrotutkintojen osalta.

Lue ammattiliitto JHL:n lausunto  tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä