Siirry sisältöön

JHL:n Päivi Niemi-Laine: Suomen puolustus lepää monen eri alan ammattilaisen harteilla

Puolustusvoimien sotilaiden ja siviilien jaksaminen on ollut kovilla jo pitkään. Siviilit ovat tärkeä lenkki palveluketjussa, jotta sotilaat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä, korostaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa, että kriisiaikana korostuu oman julkisen palvelutuotannon tärkeys. Puolustusvoimien sotilaiden ja siviilien jaksaminen on ollut kovilla pitkään. Siviilit ovat tärkeä lenkki palveluketjussa, jotta sotilaat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä.

– Puolustusvoimauudistus vuonna 2015 vähensi henkilöstömäärää noin 2 200 hengellä. Vähennys kohdistui pääosin siviileihin. Puolustusselonteossa 2021 tulee esiin puolustushallinnon henkilöstön riittämättömyys. Lääkkeeksi tarjotaan 500:aa henkilötyövuotta lisää. Tämä ei riitä, vaikka Suomen puolustuksen perusta jatkossakin on asevelvollisuus, koulutettu reservi ja korkea maanpuolustustahto.

Kriisivalmiuden vahvistamiseen kuuluu se, että sotilas- ja siviilitehtävissä työskenteleville taataan riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen ja että huolehditaan koko puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta.

– Puolustusvoimien on kannettava vastuu henkilöstönsä jaksamisesta. Valtiovallan on tässä maailman poliittisessa tilanteessa autettava puolustusvoimia rahoittamaan työaikalain uudistus. Rahoitustarve työaikalain uudistamiseen on 20 miljoonaa euroa. Se on pieni hinta, jotta henkilöstön riittävyys taataan valmiudessa, Niemi-Laine toteaa.

Maan hallituksen on ymmärrettävä turvallisuuspoliittinen todellisuus. Suomalaisten vahvuus on ollut vastuullinen valtion taloudenpito, mutta hyvinvointiyhteiskuntaa ei saa säästää hengiltä. Ei varsinkaan kriisiaikana.

– Maan hallituksen kehysriihessä on tehtävä nopeita puolustushallinnon budjetin lisäyksiä. Ratkaisu ei voi olla kertaluonteinen, vaan nyt tarvitaan puolustusbudjetin kasvattamista pysyvästi. Puolustusvoimat on yksi keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Kokonaisturvallisuus on huomioitava kokonaisuutena, ei vain palana. Suomi on monessa kohtaa säästänyt hyvinvointivaltion haavoittuvaan tilaan. Nyt ei ole aika tinkiä mistään vaan laitettava lisää rahaa sinne, missä todellinen tarve on, Niemi-Laine vaatii.

Lue myös puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavien henkilöstöjärjestöjen aiempi kannanotto.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine 040 702 4772