Siirry sisältöön

JHL:n jäsenet eivät tee lakonalaista työtä PAMin työtaisteluiden aikana 

Palvelualojen ammattiliitto PAM on aloittanut kiinteistöpalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ja päättänyt kiinteistöpalvelualan rajatuista työnseisauksista. JHL:n jäsenet eivät tee lakonalaisia töitä. 

Päivitys 15.3.2022: PAMin hallitus on hyväksynyt valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja kiinteistöpalvelualalle on saatu uusi työehtosopimus. PAMin ilmoittamat työtaistelutoimet peruttu.

PAM on aloittanut kiinteistöpalvelualalla vuoronvaihto- ja ylityökiellon perjantaina 4.3. Kielto koskee koko alaa, mutta osa-aikainen työntekijä voi halutessaan tehdä lisätyötä. Vuoronvaihto- ja ylityökiellon aikana työntekijät eivät suostu työnantajan aloitteesta tehtäviin muutoksiin työvuoroihin eivätkä suostu tekemään ylityötä.   

Lisäksi PAM on päättänyt kiinteistöpalvelualan rajatuista työnseisauksista. Työnseisaukset järjestetään lakkoina, jotka koskevat kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaista työtä liitteenä luetelluissa kohteissa alkaen 15.3. klo 16.00 ja päättyen 18.3.22 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä. 

Työnseisaus ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Lisätietoja kohteista PAMin sivuilla https://www.pam.fi/tes-neuvottelut/kiinteistopalveluala.html  

Jos JHL:n jäsen ei normaalisti tee PAMin työtaistelun alaisia töitä, niitä ei myöskään tehdä lakon aikana. Ilmoita esimiehellesi, että et tee lakonalaista työtä. Jos esimies kuitenkin painostaa sinua, ota yhteyttä luottamusmieheesi tai JHL:n aluetoimistoon. 

Lisätietoa ja toimintaohjeita toisen liiton työtaistelun varalle löydät täältä.