Siirry sisältöön

Tulisia kuntakantoja ja kunnon konkretiaa – Näin JHL neuvotteli työehdoistasi tällä viikolla

Yksillä hiihtolomaviikko, toisilla tes-neuvottelujen superviikko.

Helmikuu etenee kohti loppua, ja samalla etenevät neuvottelut JHL:n jäsenten palkoista ja työehdoista.

Useiden alojen työehtosopimukset ovat kohta katkolla. Samalla kun moni vietti hiihtolomaviikkoa, ammattiliitto JHL tiivisti tahtia monessa pöydässä, jotta omien alojensa tähtiammattilaiset saisivat uudet ja reilut työehdot mahdollisimman pian.

Valtio siirtyi lähitapaamisiin

Neuvottelut valtion virka- ja työehtosopimuksesta rullaavat kohti loppuhuipennusta. Tällä viikolla neuvottelijat siirtyivät etätapaamisista fyysisesti yhteisen pöydän ääreen Helsingin Mariankadulle, valtion tiloihin.

Niin työntekijöiden kuin työnantajien edustajat tarkensivat näkemyksiään eri asioista, ja viikon sana valtiopöydässä olikin konkretia. Esimerkiksi työaikakysymykset ja työmatkoista maksettaviin korvauksiin liittyvät tavoitteet tarkentuivat.

Työnantaja peruutti neuvottelut torstailta, mutta viikonloppuna vääntö jatkuu. Nykyinen valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa maanantaihin 28. helmikuuta.

Kuntapöydässä kovaäänistä keskustelua

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä otti keskiviikkoisessa tapaamisessa isot kirjaimet käyttöön ja keskustelu äityi tuliseksi. Syynä tähän oli alan pääsopimus. Näkemykset siitä, onko kunta- ja hyvinvointialalla yksi yhteinen pääsopimus, erosivat nyt huomattavasti.

– Tässä asiassa olemme perimmäisten kysymysten äärellä. SOTE-sopimuksen syntyessä toukokuussa 2020 neuvotteluosapuolet yksiselitteisesti sopivat, että jatkossakin pääsopimuksia on vain yksi. Tästä me pidämme kiinni. Lähes kaikki neuvottelujärjestöt ja työnantaja ovat tämän järkevän näkemyksen kannalla, totesi JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch neuvottelujen jälkeen.

Neuvotteluissa käsiteltiin myös järjestöjen esityksiä palkkaohjelmasta.

– Palkkaohjelmassa olemme tähän mennessä saavuttaneet parhaan järjestöjen välisen harmonian, joskin eroja on havaittavissa siinä, mille ammattiryhmille ohjelma pitäisi ulottaa. Jotta lopullinen yhteinen sävel löytyisi, töitä on vielä tehtävä paljon, totesi JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine keskiviikkona.

Katso videolta kunta-alan neuvottelijoiden Kristian Karraschin ja Päivin Niemi-Laineen terveiset.

Pääneuvotteluryhmä on koolla tänään perjantaina ja viikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina. Vielä maanantaillekin on varattuna neuvotteluaika. Koko kunta-alalla sopimuskausi päättyy maanantaina 28. helmikuuta.

Sote-pöydässä hiertää ruokatauko

SOTE-sopimuksen alakohtaisen pöydän asioita on tällä viikolla setvitty maanantaina, keskiviikkona ja torstaina.

Työaikaryhmän kuumin aihe on edelleenkin ruokatauko, eli se, että kaikilla olisi mahdollisuus ruokailla työaikana. Vastaavan sopimusasiantuntija Minna Pirttijärven mukaan asiassa ei ole edetty millään tavalla. KT eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat kytkee edelleen tähän asiaan työaikamuotojen vähentämisen.

Kaikki kiertyy tavalla tai toisella kuukausipalkkaan siirtymisen ympärille.

SOTE-sopimuksesta neuvotellaan tänään perjantaina ja tulevana sunnuntaina.

Kuntasopimukseen kuuluvasta perhepäivähoitajien liitteestä neuvoteltiin palkkakysymykset edellä. Sopimusasiantuntija Marja Lehtonen summaa lyhyesti viikon tapahtumat:

– Kaikki asiat mitä tällä hetkellä ovat käsittelyssä, kiertyvät tavalla tai toisella kuukausipalkkaan siirtymisen ympärille.

Perhepäivähoitajien liitteen työryhmä on seuraavan kerran koolla ensi viikon maanantaina.

Teknisten ja tunti-tes-pöytien tilanne odottava

Kuntien teknisten sopimuksen (TS) pöydässä sopimusteksteihin on tehty niin sanottuja teknisiä muutoksia muun muassa päivämääriin. Varsinaisiin työehtoja koskeviin sisältöihin ei ole koskettu.

On kuitenkin varmistunut, että sopimus kuitenkin tehdään, kertoi sopimusasiantuntija Hannu Moilanen blogissaan.

Kunta-alan pöydät odottavat, mitä tapahtuu pääneuvotteluryhmässä.

Kunta-alan tuntipalkkaisten tes-neuvotteluja (TTES) on käyty useamman kerran ja JHL:n asettamat neuvottelutavoitteet on esitetty KT:lle neuvotteluiden kuluessa. Neuvottelupöydän henki on ollut hyvä, kertoo sopimusasiantuntija Karita Alanko.

Kaikissa kunta-alan alakohtaisissa sopimuspöydissä käytännössä kuitenkin odotetaan, mitä tapahtuu kunta-alan pääneuvotteluryhmän neuvotteluissa. Niin kauan kuin pääsopimuksesta ei synny neuvottelutulosta, eivät myöskään sopimusalakohtaiset pöydät etene. Pääsopimus muun muassa määrittelee sopimusajan pituuden ja palkankorotusten raamit.

Avaintan pöydässä syvennytty tavoiteteksteihin

Avaintyönantajat Avaintan työehdoista neuvotellaan Avaintes-pöydässä. Tällä viikolla osapuolet ovat syventyneet toistensa tavoitteisiin perusteellisesti ja syvällisesti.

Neuvotteluryhmä kokoontui tiistaina ja torstaina. Neuvottelijat kokoontuvat myös tulevana viikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina. Myös maanantaille neuvotteluaika on varattuna. Avaintessin sopimuskausi päättyy ensi maanantaina, 28. helmikuuta.

Sivistysalan neuvottelijat ovat tällä viikolla pitäneet neuvottelutaukoa yliopistojen, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, yksityisen opetusalan ja Kansallisgallerian pöydissä. Ensi viikolla neuvottelut taas jatkuvat. Sivistysalojen sopimuskausi päättyy 31. maaliskuuta.

Muissakin pöydissä edettiin

JHL on tällä viikolla neuvotellut myös seuraavien alojen työehdoista:

  • kirkko
  • Campusta
  • Finnvera
  • Metsähallitus
  • urheilujärjestöt
  • EPA-tes
  • Raskone
  • HETA-tes
  • Cleanosol.

Osa näistäkin neuvotteluista jatkuu myös viikonloppuna.

P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta jhl.fi/neuvottelutilanne. Ota seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee