Siirry sisältöön

Tunnelma tiivistyy sopimuspöydissä. Näin JHL neuvotteli työehdoista tällä viikolla

Ammattiliitto JHL käy nyt tes-neuvotteluja laajalla rintamalla. Lähes kaikkien sopimusten neuvottelupöydät on avattu. Tunnelma alkaa tiivistyä, kun sopimuskauden loppu alkaa häämöttää useilla aloilla. Työväenperinnelaitokselle saatiin neuvottelutulos. 

Ammattiliitto JHL vei tällä viikolla maaliin neljännet tes-neuvottelut, kun työväenperinnelaitokselle saatiin neuvottelutulos. Kunta-alalla ja valtiolla ilmapiiri alkaa vähitellen muuttua tiukemmaksi.  

Kuntapöydässä näkemyserot kärjistymässä 

Kunta- ja hyvinvointialueiden pääneuvotteluryhmä oli koolla torstaina. Pöydällä oli kaksi tärkeää asiaa: palkkaohjelma ja alan pääsopimus. Neuvottelujohtaja Kristian Karraschin mukaan selkeitä näkemyseroja on alkanut syntyä. 

JAU:n neuvottelijat yhteiskuvassa
JAU:n sopimusneuvottelijat Kuntatalolla torstaina. Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sekä Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

Aikakin alkaa neuvottelijoilla käydä vähiin. Kunta-alan sopimuskausi päättyy kymmenen päivän kuluttua, helmikuun viimeisenä päivänä. Pääneuvottelijat tapaavat seuraavan kerran Ensi viikon keskiviikkona, 23. helmikuuta. 

Katso videolta, kuinka Päivi Niemi-Laine ja Kristian Karrasch tiivistivät torstain tapahtumia.

SOTE-sopimuksen pöydässä käydään edelleen tarkemmin läpi järjestöjen tavoitteita. Työaikaryhmässä kuumana perunana ruokatauko, eli kaikilla olisi mahdollisuus ruokailla työaikana. Vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärven mukaan asia on hyvin hankala, sillä KT kytkee edelleen tähän asiaan työaikamuotojen vähentämisen.  

Kuntien teknisten, tunti-tessin ja perhepäivähoitajien liitteen osalta neuvotteluja on kuluvalla viikolla käyty myös, mutta mitään suuria harppauksia ei tapaamisissa ole otettu. 

Sopimusasiantuntija Marja Lehtonen kertoo, että perhepäivähoitajien liitteen neuvotteluja on jatkettu hyvässä hengessä. Tällä viikolla on keskusteltu JAU:n tavoitteesta siirtyä kuukausipalkkaan ja sen vaikutuksista tes-määräyksiin ja erilaisten vaihtoehtojen kustannusarvioista  

Teknisten sopimuksesta neuvotellaan ensi viikolla maanantaina ja torstaina, tunti-tessistä torstaina ja perhepäivähoitajien liitteestä tiistaina. 

Neuvottelutahti kiihtyy Avaintan pöydässä 

Avaintes:n osalta neuvottelijat ovat olleet tällä viikolla koolla kahteen otteeseen. Tapaamisissa on lähinnä käyty syventävää keskustelua tavoitteiden sisällöstä. Eniten ovat puhuttaneet, ja puhuttavat jatkossakin työaikaan ja palkkaukseen liittyvät asiat, kertoo sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen.  Ensi viikon kokousajat on varattu tiistaille, torstaille, lauantaille ja sunnuntaille. Sopimuskausi päättyy tämän kuun lopussa. 

Neuvottelutahti kiihtyy ja siirrytään pääsääntöisesti lähikokouksiin terveysturvallisuus muistaen. 

Kirkon alalla ei kiirehditä 

Kirkon alan neuvottelijat kokoontuivat keskiviikkona. Sopimusasiantuntija Keijo Hiltunen kertoo, että kokouksessa tarkasteltiin alan ansiokehitystä ja keskusteltiin tulossa olevasta työehtodirektiivistä ja sen huomioimisesta. Tulevan viikon maanantaina neuvottelijat käsittelevät perhevapaauudistuksen vaikutuksia KirVESTES:iin. Kirkon alan sopimuskausi päättyy 28. helmikuuta. 

Jo neljäs neuvottelutulos!  

Helmikuun kolmannella viikolla ammattiliitto JHL neuvotteli maaliin jo neljännen työehtosopimuksensa tällä sopimuskaudella. Tulos saavutettiin keskiviikkona 16. helmikuuta työväenperinnelaitosten neuvottelupöydässä. Yksityiskohdista kerrotaan, kun neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet tuloksen.    

Päättyvällä viikolla JHL neuvotteli myös useiden muiden palvelualojen työehdoista. Työnantajaa näissä neuvotteluissa edustaa Palvelualojen työnantajat Palta. Pöydällä olivat muun muassa Metsähallituksen, Työterveyslaitoksen, Paltan erityisalojen (ns. EPA-tes) ja Finnveran työehdot.  Satama-ala aloitti neuvottelut torstaina 17.2. 

Urheilujärjestöjen pitkä taival jatkuu

Paltan kanssa neuvoteltavaa urheilujärjestöjen tessiä on väännetty joulukuusta lähtien. Teksteissä on edistytty, mutta rahasta puhuminen on vaikeaa, kertoo JHL:n neuvottelijana toimiva aluetoiminnan asiantuntija Simo Mäki. 

Rautateillä kiskot vievät lähitapaamisiin  

Paltaan niin ikään kuuluvan rautatiealan tes-neuvottelut jatkuivat keskiviikkona vielä kerran etänä. Seuraavat kokoukset on sovittu käytäväksi läsnäolokokouksina.    

– Neuvotteluja on käyty asiallisessa ilmapiirissä, mutta yhteisiä tekstejä ei ole vielä syntynyt, kertoo JHL:n sopimusneuvottelija, sopimusasiantuntija Hannu Mattila.    

Yksityinen sosiaalipalveluala painoi starttinappulaa  

Kun yhdet neuvottelut päättyvät, toiset alkavat. Yksi JHL:n suurimmista neuvottelualoista, yksityinen sosiaalipalveluala, aloitti neuvottelut tiistaina 15. helmikuuta.    

Osapuolet löivät lukkoon neuvottelupäivämäärät ja sopivat, että neuvottelut toteutetaan etänä näillä näkymin pääsiäiseen asti.   

– Työntekijöitä edustavien järjestöjen tavoitteissa on paljon yhteistä, kertoi JHL:n neuvottelija, vastaava sopimusasiantuntija Laura Kovalainen.  

JHL tavoitteita ovat muun muassa työvoiman saatavuutta parantavat ja työn vaativuutta vastaavat palkankorotukset sekä henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantaminen.  

– Näiden isompien teemojen alle sisältyy useita konkreettisia tavoitteita. Lähdemme hakemaan muun muassa tuntuvaa parannusta siihen, miltä osin työnantajan tulee vastata työssä tarvittavien vaatteiden ja varustuksen kustannuksista, täsmensi JHL:n neuvottelija, sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio.  

Henkilökohtaisten avustajien neuvottelut alkoivat tunnustellen 

Henkilökohtaisten avustajien työehdoista käytävät neuvottelut aloitettiin tämän viikon tiistaina. Neuvottelut alkoivat alustavalla keskustelulla tämänhetkisen sopimuksen muutostarpeista, joita mahdollisesti on ilmassa. Varsinaiset neuvottelutavoitteet asetetaan pöytään helmikuun lopussa. 

– Tuolloin alamme käydä läpi kummankin osapuolen sopimustavoitteita toden teolla, kertovat JHL:n neuvottelijat sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Pinja Lumitsalo. 

Valtio vääntää sähköisissä tunnelmissa  

Valtion neuvottelupöytään on katettu laaja ammattikirjo. Vääntö valtion virka- ja työehtosopimuksista eteni yli puolenvälin jo viime viikolla, ja tällä viikolla väännettiin maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Puheeksi tulivat muun muassa työajat sekä perhevapaauudistuksen vaikutukset sopimukseen.  

JHL:n neuvottelijat kuvailivat ilmaa jo sähköistyneeksi, vaikka keskustelut käytiin etäyhteyksin. Ensi viikolla osapuolet saattavat kohdata ensi kertaa kasvokkain. Valtiolla sopimuskausi päättyy tämän kuun lopussa. 

Sivistysaloilla neuvottelukone käynnissä 

Yliopistojen tessin tiimoilta on kokoonnuttu viikon aikana kahdesti.  

– Olemme käyneet tarkemmin läpi osapuolten tekstitavoitteita ja päässeet hyvään rytmiin työskentelyssä, kertoo vastaava sopimusasiantuntija Reetta Kuosmanen. 

Yksityinen opetusala sekä aikuiskoulutuskeskukset ovat tutustuneet toistensa tavoitteisiin alkuviikosta ja teemoittaneet tulevia neuvotteluita niiden perusteella.  

Kuosmasen mukaan perhevapaauudistuksen vaikutusten arviointi ja sopimustekstien päivittäminen uusien määräysten mukaiseksi on teema, jonka käsittelyyn on näissä pöydissä varattu aikaa. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on ratkaista perhevapaa-asiat neuvottelukierroksen aikana. 

Myös sivistysaloihin kuuluva Kansallisgalleria käynnisti sopimusneuvottelut torstaina 17. JHL:n neuvottleijana tässä pöydässä on sopimusasiantuntija Tiina Sulin.  

 P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta jhl.fi/neuvottelutilanne. Ota seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee 

Uutiseen lisätty 24.2.2022 klo 11.12  asiasana #1001ammattia, jotta uutinen nousee neuvottelukoosteeseen