Siirry sisältöön

Sopimuskausi 1+1 vuotta, palkat nousevat toukokuussa – Tällainen on neuvonta-alan uusi runkosopimus

Kaikkien sopijaosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvonta-alan runkosopimuksen neuvottelutuloksen. Runkosopimusta noudatetaan toimihenkilöiden työsuhteissa muun muassa Martoissa, ProAgrioissa, Martoissa ja 4H-yhdistyksissä.

JHL neuvottelee parhaillaan jäsenilleen uusia työehtoja lukuisilla aloilla. Ensimmäisenä maaliin JHL:n sopimista työ- ja virkaehtosopimuksista meni neuvonta-alan runkosopimus, jonka työehtoneuvottelut saatiin päätökseen 31. tammikuuta.

Nyt sekä työntekijä- että työnantajapuolen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. JHL:n lisäksi työntekijöitä neuvotteluissa edustivat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty. Työnantajaa edusti Palvelualojen työnantajat Palta. 

Neuvonta-alan runkosopimusta noudattavat toimihenkilöiden työsuhteissa maatalousalan ProAgria, kotitalousjärjestö Martat, lasten- ja nuortenjärjestö 4H ja useat pienemmät alan yritykset ja järjestöt. 

Alla kerromme tuloksen pääkohdat. Neuvottelutuloksen tarkempaan tiivistelmään pääset tutustumaan alla olevasta pdf-tiedostosta: 

Neuvonta-alan neuvottelutulos tiivistelmä 2022 (pptx, 293 kt)

1 Sopimuskausi 1+1 vuotta

Sopimuskausi on kaksivuotinen, mallia 1+1. Se tarkoittaa, että  

  • jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023, eli yhden vuoden kuluttua. 
  • jos vuoden 2023 palkankorotuksista päästään yhteisymmärrykseen, sopimus jatkuu 31.1.2024 saakka. 

2 Palkankorotukset 

Vuonna 2022 palkankorotusten ajankohta, suuruus ja tapa sovitaan paikallisesti. Neuvottelijoina toimivat työnantaja ja työpaikan luottamusmies. Neuvotteluissa otetaan huomioon työpaikan tai yhdistyksen talous- ja työllisyystilanne. Sopimus tehdään kirjallisesti luottamusmiehen kanssa 31.3.2022 mennessä.  

Jos sopimukseen ei päästä maaliskuun loppuun mennessä, palkkoja korotetaan 1.5.2022 yleiskorotuksella, joka on 1,5 prosenttia. Lisäksi tulee 0,4 prosentin suuruinen työpaikkakohtainen paikallinen erä, jonka jakamisesta päättää työnantaja. Työpaikkakohtaisen erän suuruus lasketaan tammikuun 2022 palkkasummasta luontoisetuineen. 

Paikallisen erän jakamisesta työnantajan on annettava määräajassa selvitys luottamusmiehelle ja asiasta on tiedotettava myös henkilöstölle. Mikäli selvitystä ei tule, myös paikallinen erä jaetaan yleiskorotuksena kaikille. 

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2022 lukien 1,5 prosenttia. 

Vuoden 2023 palkankorotuksista on sovittava 15.11.2022 mennessä. 

Henkilöstön edustajien korvauksia (luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut) korotetaan 1.5.2022 lukien 1,9 prosenttia. 

3 Uusia kirjauksia

Varaluottamusmiehille mahdollisuus kursseihin

Työehtosopimukseen kirjataan suositus, että varaluottamusmiehellä olisi mahdollisuus käydä vähintään perustason luottamusmieskurssit ja vuosittaiset neuvonta-alan ajankohtaispäivät työajalla.​ 

Kurssin tai muun koulutuksen käymisestä ja ansiomenetyksen korvaamisesta sovitaan kuitenkin aina erikseen työnantajan ja asianomaisen varaluottamusmiehen välillä.​ 

Perhevapaauudistuksen vaatimat kirjaukset työehtosopimukseen

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Uudistus vaikuttaa myös työehtosopimuksiin. Neuvonta-alalla perustetaan osapuolten välinen työryhmä, joka valmistelee uudistuksen vaatimat muutokset työehtosopimukseen. Ryhmän työskentelylle on asetettu reunaehdoksi se, etteivät muutokset saa aiheuttaa lisäkustannuksia.  

Lisätiedot: 

Sari Jokinen, sopimusasiantuntija, 050 461 9316 

P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta jhl.fi/neuvottelutilanne. Ota seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee