Siirry sisältöön

JHL:n vaalien tietosuoja, turvallisuus ja äänten käsittely

On tullut muutamia kyselyitä JHL-vaalien tietosuojasta, turvallisuudesta ja äänten käsittelystä, joten tässä vastauksia kysymyksiin. JHL-vaalit ovat ehdottoman tietoturvalliset ja toteutettu samalla järjestelmällä kuin muiden vastaavien isojen organisaatioiden vaalit.    

JHL:n henkilökunta ei käsittele eikä näe vaaleissa annettuja ääniä. Postiäänet menevät suoraan vaalien tekniselle toteuttajalle, jonka toimipiste ei sijaitse JHL:n tiloissa.

Postivaalimateriaalit on tuotettu teknisen toteuttajan lukitussa turvatilassa. Äänestyskirjeen ja personoidun äänestyskuoren kohdistaminen toisiinsa on tapahtunut kameravalvotusti. Koko kirjetuotanto dokumentoidaan, joten mahdolliset häiriöt voidaan myös jälkikäteen tunnistaa.

Ehdokasasettelun, vaalikoneen ja äänestysvaiheen tietosuojaselosteet on laatinut JHL:n tietosuojavastaava. Selosteet ovat nähtävillä kussakin järjestelmässä linkkeinä.

Nettiäänestykseen tunnistaudutaan vahvasti käyttäen henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tunnistautumisen yhteydessä järjestelmä varmistaa henkilön äänioikeuden. Äänestäjällä on mahdollisuus äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Äänestäjä voi äänestää tyhjää. Äänestäjä ei voi antaa ääntä sellaiselle ehdokasnumerolle, jota ei hänen vaalipiirissään ole olemassa. Äänestysaika päättyy 1.3.2022 klo 12.00, jolloin järjestelmä sulkeutuu äänestäjiltä. Ennen sulkemisaikaa alkaneet istunnot on vietävä loppuun 10 minuutin kuluessa.

Postiäänten käsittely: Vaalien tekninen toteuttaja käsittelee postiääniä sitä mukaa, kun niitä saapuu äänten laskentaan. Postiäänet on yksilöity äänestäjäkohtaisen, palautuskuoreen tulostetun tunnisteen avulla. Tunniste ei sisällä henkilötietoja, eli kuoresta ei voi tunnistaa, kenen henkilön lähettämä äänestyskuori on. Yhteys koodin ja äänestäjän välillä löytyy ainoastaan vaalitietokannasta, jonne kenelläkään postiääniä käsittelevällä henkilöllä ei ole pääsyoikeutta. Edellä mainitusta syystä johtuen äänestyskuoreen kirjattu ehdokasnumero tai äänestyskoodi eivät vaaranna vaalisalaisuutta.

Äänestäjän vastuulla on täyttää äänestyslippu vaalijärjestyksen ohjeiden mukaisesti siten, ettei vaalisalaisuus vaarannu.

Äänten pätemisjärjestys: Mikäli äänestäjä äänestää sekä sähköisesti että postitse, jää sähköinen ääni voimaan. Ääntenlaskennassa noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalijärjestystä huolimatta siitä, että asia on valitettavasti joissain dokumenteissa esitetty toisin.

Vaalien aikainen raportointi: Vaalien tekninen toteuttaja tuottaa verkkoraportoinnin, josta JHL voi seurata äänestyksen edistymistä. Online-raportilla näytetään ainoastaan vaalien äänestysprosentti sekä annettujen sähköisten ja postiäänten lukumäärät vaalipiireittäin. Raportti ei sisällä tietoa äänestäjistä, eikä ehdokkaiden tai vaaliliittojen saamista äänistä.

Tuloslaskenta suoritetaan kaikkien äänien tallentamisen jälkeen. Tuloslaskentaa ei siis tehdä äänestysaikana. Tuloslaskenta toteutetaan tuloslaskentaohjelman avulla.

Vaaliterveisin, menestystä kaikille ehdokkaille sekä äänestysintoa!

JHL:n keskusvaalilautakunnan puolesta
Keijo Karhumaa        Kalle Hyötynen
puheenjohtaja             varapuheenjohtaja

Lue kaikki JHL:n vaaleista osoitteesta jhl.fi/vaalit22

Seuraa vaaleja somessa #JHLvaalit22