Siirry sisältöön

JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksoselle haetaan seuraajaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit käydään 7.2.–1.3.2022. Edustajisto valitsee kesäkuussa vaalituloksen perusteella liittojohdon sekä hallituksen. JHL:n pitkäaikainen toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle kesän jälkeen. Hänet on valittu neljä kertaa toimialajohtajaksi vuodesta 2001 lähtien.

JHL:n rakentaminen ja vahvistaminen on ollut Asara-Laaksoselle merkittävä elämäntehtävä. Hän on luonut ja ylläpitänyt yhteistyöverkostoja sekä tehnyt töitä liiton osaavan henkilökunnan ja jäsenkentän keskuudesta valittujen aktiivisten päättäjien kanssa. Tärkeimpiä hetkiä uralla ovat olleet sadat jäsenkohtaamiset niin työpaikoilla kuin liiton tapahtumissa.

Ennen siirtymistään liittojohtoon Teija Asara-Laaksonen toimi pitkään JHL:n edeltäjän KTV:n pääluottamusmiehenä Vantaalla. Hänen kokemuksensa niin ay-toiminnasta kuin Vasemmistoliiton edustajana kunta- ja valtakunnan tason politiikasta on ollut korvaamattoman arvokasta työssä ay-liikkeen keskeisenä yhteiskuntavaikuttajana. SAK:n hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2001 lähtien.

Teija Asara-Laaksonen on ilahtunut JHL:n edustajistovaalien onnistuneesta ehdokasasettelusta. Se osoittaa vahvaa tukea ammattiyhdistysliikkeelle aikana, jolloin liikettä yritetään murentaa monin keinoin eri suunnista.

– Ay-liikkeen merkitys vain vahvistuu nyt, kun työntekijöiden perusoikeudet ovat hyökkäysten kohteena. Liikettä tarvitaan tänään niiden samojen asioiden edistämiseen, joita varten se aikanaan on syntynyt. Niitä ovat säälliset työehdot, toimeentulo ja mahdollisuus sivistykselliseen kehittymiseen, Asara-Laaksonen toteaa.

Liiton johtoon valitaan puheenjohtaja ja kaksi toimialajohtajaa. JHL:n edustajistovaalien tulos ratkaisee lopulta mihin tehtävään Asara-Laaksosen seuraajaa etsitään. Haku tehtävään avataan vaalien jälkeen.

Teija Asara-Laaksonen kannustaa JHL:n jäseniä käyttämään ääntään vaaleissa

Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton tavoitteena on vahvistaa liittoa. Jokaisen jäsenen toimeentulosta on taisteltava elämäntilanteesta riippumatta, on jäsenen työpaikka kunnassa, hyvinvointialueella, yksityisellä, valtiolla tai kolmannella sektorilla, sekä työttömyyden aikana. Palkkaratkaisujen pitää tukea tasa-arvoa ja samapalkkaisuustavoitetta, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että pienipalkkaisten tulee jatkossa saada suurempi osuus palkankorotuksista.

Työaikaa on lyhennettävä palkkatasoa alentamatta. Työpaikkoja on kannustettava erilaisiin työaikakokeiluihin, joiden avulla voidaan kehittää työn tuloksellisuutta ja parantaa työhyvinvointia. On huolehdittava myös tulevien sukupolvien työelämän laadusta ja ympäristöstä.

– Kanneoikeus on vihdoin saatava työelämän heikompien turvaksi. On häpeällistä, että Suomi on tässä kysymyksessä perässähiihtäjä, Asara-Laaksonen moittii.

JHL:n jäseniä vahvasti koskettava soteuudistus on toteutettava niin kuntiin jäävien kuin hyvinvointialueille siirtyvien työntekijöiden asema turvaten. On varmistettava myös tärkeissä avustavissa ja tukipalvelutehtävissä työskentelevien asema.

Teija Asara-Laaksonen kannustaa kaikkia käyttämään äänioikeuttaan sekä tänään alkavissa tärkeissä alue-/sotevaaleissa että JHL:n jäseniä äänestämään 7.2.2022 alkavissa JHL:n vaaleissa.

Lisätietoja
Teija Asara-Laaksonen, toimialajohtaja, 040 770 6577