Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennus on toteutettava ja sille on varmistettava riittävä rahoitus

Ammattiliitto JHL kannattaa hoitotakuun tiukennusta. Potilaan oikeuksien kannalta on keskeistä, että yhdenvertaisesta hoitoonpääsystä säädetään pikaisesti. Jotta hoitotakuu saadaan toteutumaan, on panostettava henkilöstön hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja hyvään johtamiseen huomioiden myös se, että palkkaus on kohdillaan.

Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan asiantuntijalausunnossa JHL toteaa, että pula sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöstä ei saa olla syynä siihen, että hoitotakuun tiukennus 7 vuorokauteen jätettäisiin toteuttamatta. Potilaan oikeuksien kannalta on keskeistä, että yhdenvertaisesta hoitoonpääsystä säädetään pikaisesti. Sen jälkeen on varmistettava se, että hoitotakuu päästään todellisuudessa toteuttamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion on riittävällä rahoituksella mahdollistettava se, että hyvää työnantajapolitiikkaa voidaan noudattaa käytännön tasolla.

JHL muistuttaa, että hoitotakuu on keskeinen keino varmistaa myös sote-uudistuksen toteutuminen ja perustason palveluiden saatavuus, jolla raskaampien hoitojen tarvetta voidaan mahdollisesti vähentää.

Tiukempi sääntely tarkoittaa sitä, että sote-alalla tarvitaan lisää työntekijöitä. Uusia työntekijöitä on koulutettava alalle kaikille tasoille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lisätään sote-alan koulutuksen aloituspaikkoja ja myös oppisopimuskoulutukseen panostetaan vahvemmin. Tämän lisäksi on todennäköistä, että tarvitaan myös aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, joka kohdennetaan erityisesti hoitoalalle.

Ennen kaikkea on varmistettava se, että nykyiset sote-alan ammattilaiset pysyvät työssään. Useissa selvityksissä on todettu, että sote-alan keskeinen haaste on liiallinen kuormitus, joka johtuu sekä työn määrästä että siitä, että työhyvinvointi (ml. johtaminen) koetaan heikoksi. Jotta hoitotakuu saadaan ylipäätään toteutumaan, ei ratkaisu ole sen voimaantulon siirtäminen, vaan se, että panostetaan henkilöstön hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja hyvään johtamiseen huomioiden myös se, että palkkauksen on oltava kohdallaan.

Sote-alalla työskentelee myös muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Näiden henkilöiden rooli on tärkeä koko palveluketjun toimivuuden kannalta. Tarvitaan riittävästi erilaisia tukihenkilölitä (laitoshuoltajia, välinhuoltajia, ruoka- ja puhdistuspalvelun ammattilaisia, hallinnollista henkilökuntaa ym.), jotta sote-alan ammattihenkilöiden työpanos voidaan vapauttaa ydintehtävään ja näin osaltaan vähentää henkilöstön kuormitusta.

Hoitotakuun toteutumisessa on haasteita, joista erityisesti pula sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöistä on keskeisin. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion on riittävällä rahoituksella mahdollistettava se, että hyvää työnantajapolitiikkaa voidaan noudattaa käytännön tasolla.

Katso kokonaan JHL:n lausunto perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta