Siirry sisältöön

Puutteellinen koronasuoja voi pian johtaa palkanmaksun keskeytykseen ja työttömyyskorvauksen menettämiseen

Eduskunnalle on 8.12.2021 annettu hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta, jonka seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän rokottamattoman työntekijän palkanmaksu voidaan keskeyttää. Tällaisessa tilanteessa työntekijä ei myöskään saa työttömyyskorvausta.

Tartuntatautilain väliaikainen muutos, joka on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian, koskee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä tai opiskelijoita, jotka työskentelevät lähikontaktissa koronataudin 1 riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Lähtökohtana on, että riskiryhmien kanssa lähikontaktissa työskentelevillä täytyy olla rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Vain erityisestä syystä työnantaja voi käyttää työntekijöitä, joilla suojaa ei ole. Tällaisia syitä ovat rokotussuojavaatimukset täyttävän henkilöstön puute, työntekijän yliherkkyys rokotteelle tai muu ominaisuus, joka estää rokotteen ottamisen.

Jos työntekijä ei suostu kertomaan, onko hän ottanut koronarokotteen tai sairastanut koronan puolen vuoden sisällä, työnantaja voi siirtää työntekijän toisiin tehtäviin.

Jos työnantajalla ei ole tarjota rokottamattomalle työntekijälle muuta työtä, palkanmaksu keskeytyy. Työntekijällä ei myöskään ole oikeutta työttömyysetuuteen, koska työntekijä on aiheuttanut tilanteen itse.

Työn tekeminen on keskeytyksissä siihen saakka, kunnes työntekijä täyttää tarvittavan rokotussuojan tai työnantajalla on tarjota työntekijälle muuta työtä.

Lain voimaantulon jälkeen säännöksessä tarkoitetuilla työntekijöillä on 30 päivää aikaa hoitaa koronasuojansa kuntoon. Muihin tehtäviin siirto tai palkanmaksun keskeytys olisivat mahdollisia vasta tämän siirtymäajan jälkeen.

JHL kehottaa kaikkia puutteellisen koronarokotussuojan omaavia jäseniään huolehtimaan rokotussuojansa kuntoon pikimmiten. Vain näin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavan työnantajan palveluksessa työskentelevät välttävät tilanteen, jossa työnantajalla ei ole heille muuta työtä tarjottavana ja pahimmillaan palkanmaksu keskeytetään.

Taustaa ja tarkennuksia tartuntatautilain muutokseen