Siirry sisältöön

Ihmisoikeuksien vahvistaminen yritysten toiminnassa etenee – Ammattiliitto JHL mukana kirittämässä yritysvastuulakia

JHL on jälleen mukana kampanjoimassa yritysten ihmisoikeusvastuun puolesta yhdessä ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Suomen hallitus on sitoutunut kansalliseen yritysvastuulakiin. Hallitusohjelmaan saatiin kirjaus yritysvastuulaista kansalaisten, yritysten ja järjestöjen sinnikkäällä kampanjoinnilla, jossa JHL oli mukana.  Finnwatch käynnisti kampanjan vuoden 2018 lopulla.

Nyt haluamme varmistaa, että yritysvastuulaki viedään eduskuntaan tämän hallituskauden aikana. Lue lisää Finnwatchin sivuilta.

Laki ei tällä hetkellä velvoita yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksista niiden toimitusketjuissa. Kauppojen hyllyille päätyy edelleen muun muassa lapsi- tai pakkotyöllä tuotettuja tavaroita. Kuluttajan on vaikeaa, tai oikeastaan mahdotonta, selvittää millaisissa oloissa tuotteet on valmistettu.

Huomio tuotantoketjuun

Yritysvastuulaki velvoittaisi yrityksiä huolehtimaan haitallisista ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista koko tuotanto- ja toimitusketjussa. Silloin kuluttajat voisivat paremmin luottaa siihen, ettei tuotteiden ja palvelujen tuotannossa loukata ihmisoikeuksia ja pilata ympäristöä. Vastuu taustojen selvittelystä ei saa jäädä kuluttajille.

Ihmisoikeuksien loukkauksia voi löytyä valtion tai kuntien tekemien julkisten hankintojen taustalta. Julkisissa hankinnoissa on monenlaisia ohjeistuksia, mutta läpinäkyvyys ja valvonta häviävät helposti alihankintaketjujen syövereihin.

Lue lisää: Vastuu ihmisoikeuksista huomioitava myös julkisissa hankinnoissa (julkaistu 12.12.2018)

Suomessa valmistellaan parhaillaan julkisia hankintoja koskevan hankintalain uudistusta. On ehdottoman tärkeää, että työntekijöiden oikeuksia vahvistetaan myös hankintalaissa. Erityisesti pitkät alihankintaketjut altistavat työvoiman hyväksikäytölle.

Hankinnoissa ei nykyään riittävästi velvoiteta vaatimaan tietoja alihankkijoista. Hankinnoissa ei myöskään riittävästi velvoiteta vaatimaan tietoja siitä, miten tarjoajat noudattavat ympäristö-, sosiaalisia ja työoikeudellisia velvoitteitaan sekä vastuullisuutta verojen ja sosiaaliturvamaksujen kanssa. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että verovaroilla tehdyissä julkisissa hankinnoissa huolehditaan ihmisoikeuksista.