Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Myös muualla kuin virallisten tutkintojen kautta hankittu osaaminen voitava tunnistaa ja tunnustaa

Ammattiliitto JHL ehdottaa uuden järjestelmän luomista ammattiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Järjestelmän avulla jokainen työntekijä voisi työurallaan paremmin saada näkyväksi myös muualla kuin virallisessa koulutusjärjestelmässä hankkimaansa ammatillista osaamista.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ehdottaa opetus- ja kulttuuri- sekä työ- ja elinkeinoministeriölle pilottihanketta, jonka avulla Suomeen luotaisiin järjestelmä, jonka kautta työntekijät voisivat saada näkyväksi virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankkimansa ammattiosaamisen.

Liitto muistuttaa, että tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen tarjonta opiskelijalle on tyypillisesti vähintään tutkinnon osan laajuinen. Tämä ei useinkaan palvele työelämän suoria ja erityisiä ajankohtaisia tarpeita. Tarvittaisiin vielä tutkinnon osaa pienempiä osaamiskokonaisuuksia.

JHL ehdottaa myös, että työelämässä hankittua osaamista voitaisiin tunnustaa esimerkiksi osaamismerkkien avulla.

– Ammattiliitot ovat jo nyt olleet vahvasti mukana osaamisen arvioinnissa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen saralla, ja ammattiliittojen osaamista kannattaisi hyödyntää myös pilottihankkeessa, ammattiliitto JHL kirjoittaa lausunnossaan.

Lue kokonaan JHL:n lausunto osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta