Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Korkeakouluissa pitäisi pohtia aloituspaikkojen määrää, liiallinen hajauttaminen ei ole hyödyllistä

JHL pitää tärkeänä, että yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa pystyy opiskelemaan riittävän lähellä kotia tai kotiseutua. Aluepolitiikka ei kuitenkaan saa liikaa määrätä korkeakoulujen toimintaa. Ammattiliitto on huolissaan siitä, löytyykö korkeakouluihin riittävästi osaavaa henkilökuntaa, jos koulutusvastuita lisätään.

Suomalaisten pitäisi pystyä hakeutumaan korkeakoulutukseen riittävän lähellä kotiaan, asuinpaikasta riippumatta. Aluepolitiikka ei saa vaarantaa koulutuksen laatua. Ammattiliitto JHL antoi marraskuussa kaksi lausuntoa Suomen korkeakoulutuksen tulevaisuudesta.

Suomessa pitäisi pohtia, onko nykyisissä ammattikorkeakouluissa (AMK) riittävän laajasti koulutusta eri aloilla, esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksessa. Koulutusvastuita ei pidä lisätä, jos sille ei ole perusteita.

Jos AMK:t saavat lisää vastuuta koulutuksista, myös niiden resursseja pitää lisätä merkittävästi. Ammattiliitto JHL on huolissaan siitä, miten korkeakouluihin löytyy osaavia opettajia ja tukipalveluiden henkilökuntaa.

Myöskään yliopistojen koulutusta ei kannata katsoa vain alueellisesti. Esimerkiksi aloituspaikkojen lisääminen varhaiskasvatukseen vaikuttaisi Suomessa voimakkaammin kuin koulutusvastuiden ripottelu eri yliopistoille.

Yliopistoilla on edessään samat rekrytointiongelmat kuin AMK-puolella. Opetus- laboratorio- ja tukipalvelutyöntejöitä voi olla vaikea löytyy kaikkiin toimipisteisiin. Yliopistojen pitäisi myös pystyä tekemään huippututkimusta, mikä vaatii ennemminkin resurssien keskittämistä kuin liiallista hajauttamista.

Lue JHL:n lausunnot AMK– ja yliopistokoulutukseen.