Siirry sisältöön

Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät epäsopuun – työnantajalta ei riittäviä vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin

Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Avoimiksi jäivät esimerkiksi kysymykset henkilöstövähennysten ja organisaatiomuutosten vaikutuksista henkilöstön työnkuviin, palkkaukseen tai työhyvinvointiin.

Henkilöstöä edustavat neuvottelijat katsovat, ettei työnantaja ole neuvottelujen kuluessa pystynyt osoittamaan tuotannollisia eikä taloudellisia syitä, jotka perustelisivat työnantajan 215 henkilötyövuoden vähennystarvetta.

– Henkilöstöä edustavat neuvottelijat eivät ole saaneet työnantajalta vastausta kysymykseen, mitkä työt päättyvät tai vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi niin, että työntekijöiden irtisanominen olisi välttämätöntä, tiivistää pääluottamusmies Jorma Viikki.

– Työnantaja ei myöskään ole pystynyt osoittamaan taloudellisia perusteita työvoiman vähentämiselle. Yliopiston tase on vahva ja tilipäätös on ollut voitollinen.  Mahdolliset taloudelliset ja tuotannolliset sopeuttamistarpeet olisi voitu toteuttaa hallittuna rakenteellisena uudistuksena, ilman massiivisia henkilöstövähennyksiä, kuten esitimme irtisanomisten vaihtoehtona suunnitelmassamme, toteaa pääluottamusmies Sinikka Torkkola.

Neuvottelujen aikana ei ilmennyt, miten irtisanottujen työt hoidetaan uudistuksen jälkeen. Massiiviset tukipalveluhenkilöstöön kohdistuvat irtisanomiset rapauttavat yliopiston ydintoimintoja, kuten opetusta ja tutkimusta. Samalla ne heikentävät yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaa rahoitusta.

Jos viidennes keskitettyjen tukipalveluiden työntekijöistä vähenee, jäljelle jäävien työkuorma kasvaa merkittävästi. Neuvottelujen aikana työnantaja ei ole pystynyt vastaamaan kysymyksiin henkilöstövähennysten ja organisaatiomuutosten vaikutuksista henkilöstön työnkuviin, palkkaukseen tai työhyvinvointiin.

Sopuun kapealla saralla

Yhteisesti saatiin sovittua esimerkiksi irtisanottaville tarjottavasta työsuhteen päättymis- ja eläköitymispaketista sekä työllistymisen tukitoimista.

Työsuhteen päättösopimuksessa irtisanottava sopii työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä ja saa korvauksena 3–9 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Korvaus määräytyy työsuhteen pituuden mukaan.

Lisäksi työntekijällä on oikeus käyttää työterveydenhuoltoa kesäkuun 2022 loppuun asti, suorittaa maksutta loppuun keskeneräinen työnantajan tarjoama koulutus sekä käyttää työllistymistä edistäviä palveluita.

Solmiessaan sopimuksen työntekijä luopuu etuoikeudestaan työtehtävään, jonka työnantaja avaa takaisinottovelvoitteen ollessa voimassa. Lisäksi työntekijä luopuu oikeudestaan esittää työnantajalle työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyviä vaatimuksia.

Eläköitymispaketti vastaa arvoltaan työntekijän yhdeksän kuukauden palkkaa. Sitä tarjotaan kaikille yt-neuvottelujen piirissä olleille työntekijöille, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Tampereen yliopistossa käydyt yhteistoimintaneuvottelut alkoivat syyskuussa ja ne koskivat 1100 työntekijää. Tampereen yliopiston johdon ilmoittama tavoite on 215 henkilötyövuoden vähentäminen ja lisäksi 48 henkilön ulkoistaminen Certialle.

Tukihenkilöstön määrä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilöstöön on tällä hetkellä Tampereen yliopistossa lähellä yliopistojen keskiarvoa. Työnantajan suunnittelemien irtisanomisten ja päätettyjen liikkeenluovutusten jälkeen se olisi pienempi kuin millään toisella suomalaisella yliopistolla tällä hetkellä.

Työntekijöiden neuvotteluryhmään kuuluvat pääluotot Matti Aarnio (JUKO), Arja Liikanen (JHL), Ari Moskari (TaYHY/Pro), Sinikka Torkkola (JUKO), Jarkko Valjakka (JUKO) ja Jorma Viikki (TaYHY/Pro) sekä varapääluotot Mari Hatavara (JUKO), Jenna Ilomäki (JHL), Terhi Kaarakka (JUKO) ja Anu Mastola (TaYHY/Pro)

Lisätietoja henkilöstöä edustavilta neuvottelijoilta:

Sinikka Torkkola, pääluottamushenkilö, JUKO, p. 0445252736
Jorma Viikki, pääluottamushenkilö, TaYHY / Pro, p. 0503969638