Siirry sisältöön

JHL talousarvioesityksestä: Sote-alalle tarvitaan lisää koulutuspaikkoja, työehtojen kehittäminen vaatii rahaa valtiolta

Lääkäripula kuormittaa hoitajia, jos osa heille vyörytetään entistä enemmän töitä. Sote-alalla pitää kiinnittää nykyistäkin enemmän huomiota työehtoihin ja valtion on oltava valmis myös rahallisiin satsauksiin.

Ammattiliitto JHL tarjoaa valtion talousarvioesityksen tueksi useita keinoja, joilla pystyttäisiin parantamaan työvoiman saatavuutta sote-alan ammateissa. Alalle tarvitaan lisää koulutuspaikkoja, jotta ammattitaitoista työvoimaa riittää myös jatkossa. Pulaa on varsinkin lääkäreistä. Suomessa lääkärien määrä asukasta kohden laahaa muita Pohjoismaita jäljessä.

Jotta työntekijät saadaan pysymään vaativissa töissä, pitää myös alan työehtoja parantaa. Vastuu tästä on työmarkkinajärjestöillä, mutta julkisen sektorin työnantajat saavat budjettinsa käytännössä suoraan julkisista varoista.

JHL:n tilaaman selvityksen mukaan pelkästään vanhusten kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon tarvitaan tällä vuosikymmenellä jopa reilut 23 000 uutta vakanssia. Töihin pitäisi jatkossa palkata nykyistä enemmän hoiva-avustajia, jotta kasvavaan henkilöstötarpeeseen voidaan vastata.

Työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä

Monissa ammateissa tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa, jotta Suomen talouskasvu ei hyydy. Työperäistä maahanmuuttoa kannattaakin lisätä, jotta työntekijät ja työpaikat kohtaavat nykyistä paremmin. Sote-alan ongelmia maahanmuutto ei kuitenkaan yksin ratkaise. Alan ammattilaiset työskentelevät pääosin ihmisten terveyden kanssa, joten vaatimuksista ei juurikaan voida joustaa.

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan lisätä, jos saatavuusharkinta säilytetään ja viranomaisille annetaan laajemmat oikeudet valvoa mahdollisia epäkohtia työmarkkinoilla ja puuttua niihin. Muun muassa alipalkkaus on kriminalisoitava ja tilaajavastuuta on tiukennettava lainsäädännöllä.

JHL teki ehdotuksensa lausunnossaan, jonka se jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lokakuussa 2021.

Ammattiliitto käsitteli maahanmuuton kysymyksiä myös lausunnossa, joka lähetettiin valtiovarainkunnan kunta- ja terveysjaostolle lokakuussa.

Uutista täydennetty 19.11.2021.