Siirry sisältöön

Työsuojelun yhteistoiminnan salat julki nyt

Kuusiosaisen, työsuojelua käsittelevän videosarjan toisessa jaksossa avataan työsuojelun yhteistoiminnan saloja. Yhteistoiminnan tarkoituksena on, että työntekijät ja työnantaja yhdessä vaikuttavat työpaikkojen turvallisuuden ja terveellisyyden parantamiseen.

Työsuojelun yhteistoiminnassa ei ole kysymys nollasummapelistä, vaan kaikille voittoa tuottavasta win-win -tilanteesta. Sekä työntekijöiden että työnantajien tavoitteena on hyvinvoiva työyhteisö, jossa yhdessä vaikutetaan työpaikan turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Työsuojelun yhteistoiminta on työssä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja kehittämistä, jossa aiheena on työ ja sen pulmien käsittely tai asioiden parantaminen.

Työsuojelun yhteistoiminnan aakkoset

Kuusiosaisen videosarjan toisessa jaksossa aiheena on työsuojelun yhteistoiminta, ketkä sitä tekevät, mitä yhteistoiminnassa tehdään ja millaisin työkaluin. Työpaikkapalaverit, esimiehen ja alaisen väliset työtä koskevat keskustelut ja edustuksellinen yhteistoiminta, jossa henkilöstön valitsemat edustajat toimivat työsuojelun asiantuntijoina ja työntekijöiden äänenä – ne kaikki ovat työsuojelun yhteistoimintaa.

Videot sopivat jokaiselle työpaikalle, työsuojelukoulutuksen materiaaliksi ja yhdistysten jakomateriaaliksi jäsenilleen.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Toisen videon aiheena on työsuojelun yhteistoiminta. Äänessä on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Asta Koivikko.

Tiesitkö, että työsuojeluvaltuutettu voidaan valita myös alle 10 hengen työpaikalle?

Seuraava video julkaistaan tiistaina 23.11. Sen aiheena on työterveyshuollon järjestäminen.

Videosarjan ideoijana on työryhmä, joka koostuu ammattiliitto JHL:n ja muiden yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolten edustajista. Sarja on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Sopijaosapuolet haluavat edistää työsuojeluorganisaatioiden toimivuutta sekä lisätä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ja työryhmän jäsenet: JHL, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Hyvinvointiala HALI ry.