Siirry sisältöön

Ei mitään tähtisumua, vaan silkkaa tähtisadetta – Ammattiliitto JHL:n gaalassa palkittiin ansiokkaita ammattilaisia

JHL:n Ammattialafoorumin yhteydessä Tampereella järjestetyssä gaalatilaisuudessa palkittiin liiton jäseniä Tähtiammattilainen -kunniakirjoin. Palkinnot jaettiin yhteensä yhdeksässä eri kategoriassa.

Palkitsemisen arvoisia ihmisiä ja porukoita oli mahdollista ilmoittaa mukaan kesän kynnykselle asti. Sen jälkeen arvovaltainen raati aloitti työnsä ja perkasi ehdotuksista tähtimerkinnän tällä kertaa ansainneet.

Vuoden 2021 Tähtiammattilaisista jokainen on palkintonsa ansainnut. Onnea!

Ravitsemis- ja puhtauspalvelualan Tähtiammattilainen 2021

Ensimmäisenä palkittiin Tähtiammattilainen ravitsemis- ja puhtauspalvelualalta.

Nimityksen, kukat ja kunniakirjan pokkasi turkulainen Mikaela Lindqvist kokki/hankitsija. Mikaelaa ehdotti palkinnonsaajaksi alan Tähtiammattilaiseksi työkaveri Turun ammatti-instituutista. Mikaelalla on ehdottajan mukaan monia loistavan ammattilaisen ominaisuuksia.

Mikaela on aina iloinen, positiivinen ja kaikkia muita työntekijöitä ja opiskelijoita auttava ja kannustava.

Ammattiliittoon kuuluminen on Mikaelan mielestä tärkeää. – Ammattiliitto tuo turvaa epävarmoina hetkinä ja ajaa tärkeitä asioita eteenpäin työelämässä.

Perusteluissa mainitaan myös Mikaelan into kehittää itseään. Jo restonomiksi valmistunut Mikaela opiskelee parhaillaan työn ohessa myös ammatilliseksi opettajaksi.

Mikaelan ensireaktio palkinnosta kuultuaan oli epäusko.

– Eikä. Voiko muka olla?! Olin äärettömän otettu ja hämmentynyt tästä kunniasta.

Hän kertoo saaneensa vihiä, että tällainen palkinto on jaossa, mutta ei ajatellut, että juuri hän voisi tulla valituksi. Hän olisi halunnut heti kertoa palkinnosta työkavereille, mutta malttoi mielensä ja piti tiedon vain pienessä piirissä.

Työnsä parhaina puolina Mikaela pitää monipuolisuutta ja sitä, että se tarjoaa sopivasti haastetta. Turun ammatti-instituutin oppilaille menee myös kiitokset.

– Opiskelijat tuovat päiviin ihanaa vaihtelua ja uusia, nykypäiväisiä näkökulmia ammatilliseen osaamiseen.

Mikä voisi olla mielimottosi, tunnuslauseesi tai elämänohjeesi?

– Asenne ratkaisee ja innostus tarttuu!


Tekniikan ja liikennealan Tähtiammattilainen 2021

Seuraava tähti tuikkikin sitten tekniikan ja liikennealan ammattilaiselle. Tähtiammattilainen -tittelin saajaksi valikoitui luontovalvoja Pekka Hautala Oulusta.

”Solidaarinen ja luottamustoimissa jämpti ja visaisia asioita hoitaessaan periksiantamaton”, kuvailee Pekkaa Tähtiammattilainen -palkinnon saajaksi ehdottanut henkilö.

Pekka ottaa selvää asioista eikä puhu puuta heinää.

Pekka Hautalan mielestä on mahtavaa olla osana Metsähallituksen väkeä.

Perusteluissa nousee esiin myös Pekan rohkeus tarvittaessa haastaa työnantajan edustajia. Hän on kaikin puolin pidetty ihminen työyhteisössään.

Yllättynyt. Se oli ensimmäinen tunne, kun Pekka Hautala kuuli palkitsemisestaan.

– Sitten rupesinkin selvittämään mistä ihmeestä on kyse.

Jos Pekkaa kiiteltiin palkintoperusteissa hyvänä tyyppinä, saavat myös työkaverit vastavuoroisesti suitsutusta häneltä.  Kollegat ja retkeilevät asiakkaat sekä Suomen luonto saavat Metsähallituksen luontovalvojalta kiitosta. Luonnollisesti.

JHL ja ammattiliitot yleensäkin ovat jäsentensä edunvalvojina tämän Tähtiammattilaisen mielestä erittäin tärkeää.

– Joukossa on voimaa.

Aforismikseen Pekka Hautala on napannut lauseen: Oppineita ovat itseoppineet, muut ovat opetettuja!


Kasvatus- ja ohjausalan Tähtiammattilainen 2021

Kasvatus- ja ohjausalan Tähtiammattilaisena palkittiin Virtain nuorisotoimessa työskentelevä nuoriso-ohjaaja Mirka Heinonen.

Alan Tähtiammattilaiseksi Mirkaa ehdotti ja nimesi nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelija, joka tutustui Mirkaan aikoinaan oman työharjoittelunsa puitteissa. Mirkaa hän kuvailee hyväksi, ystävälliseksi ja avoimeksi opastajaksi.

Aivan huippu tyyppi.

Kasvatus- ja ohjausalan Tähtiammattilainen Mirka Heinonen nauttii keskusteluista nuorten kanssa.

Myös myöhemmin samassa työpaikassa työskentely osoittautui antoisaksi ja iloiseksi.

Mirkan ensireaktio palkinnosta kuullessaan oli herkistyminen. Nuorten kanssa työskennellessä saa vastailla moniin kysymyksiin ja ottaa kantaa ja kuulla monenmoisia kommentteja. Keskustelut ja pelaaminen nuorten kanssa on tärkeää kummallekin osapuolelle.

– Hyvät ja antoisat keskustelut tekevät työstäni ihan parhaan.

Ammattiliiton merkityksen nykypäivän työelämässä Mirka näkee  ennen muuta tärkeiden tietojen välittäjänä.

– Liitolta saa tietoa missä mennään, samoin myös kaikista tapahtumista sekä eduista.

Mirkan motto sopii monelle muullekin ohjenuoraksi: Joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle.


Sosiaali- ja terveysalan Tähtiammattilainen 2021

Palkintojenjakoa etänä seurannut uusikaupunkilainen lähihoitaja Titta Korte valikoitui sota-alan Tähtiammattilaiseksi vakuuttavien perusteluiden pohjalta.

”Energinen ja elämänmyönteinen Titta kohtaa niin asiakkaansa kuin työkaverinsa kaikkien ihmisarvoa kunnioittaen ja huomioi jokaisen yksilönä”, todetaan ehdotuksessa. Titan osaaminen ja valoisa asenne kuvaillaan merkitykselliseksi työyhteisölle. Varsinais-Suomen Hoitajaverkosto on ollut mukana tukemassa ehdotusta palkinnon saajaksi.

Hymy ja nauru tuovat auringon pilviseenkin päivään.

– Kaikki tarvitsevat elämänsä aikana työhön tai työttömyyteen liittyvää apua. Jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Ammattiliitossa pidämme toisistamme huolta ja toistemme puolia.

– Kun sain kuulla palkinnosta, oli ensireaktioni ihmetys. Minulta oli kyllä kyselty esimerkiksi työhistoriaani, mutten ajatellutkaan Tähtiammattilaiseksi valituksi tulemista.

Työtään runsaasti apua tarvitsevien ikäihmisten Merituulikodissa Titta kuvailee monella tavalla antoisaksi. Parasta hänelle on välitön palaute, joka näkyy hymynä apua tarvitsevan kasvoilla ja silmistä. Toisinaan myös sanoina.

– Se, kun saa olla henkilö, jolle voi uskoutua omista murheistaan ja huolistaan. Ja ne hetket, kun saan heidän kanssaan nauraa elämän kimuranteille sattumuksille. Ääneen ja vedet silmissä.

Aktiivinen Titta toimii myös Uudenkaupungin kaupungin pääluottamusmiehenä. Hän kertoo, että myös tässä työssä nousevat parhaina puolina esiin samat asiat kuin hoitotyössä.

– Kun pystyy auttamaan jäsentä hänen ongelmatilanteissaan. Ja kun kuuntelee ja on tukena.

Titan näkemykset ammattiliittoon kuulumisen tärkeydestä ovatkin varsin selkeät. Hän haluaisi muistuttaa ihan jokaista siitä, että liiton merkitys korostuu viimeistään silloin, kun kohdalle osuu jokin omaan elämään liittyvä ongelmatilanne. Nuoria tuleekin ohjata liiton jäseneksi jo opiskeluaikana.

Mielimottoa kysyttäessä nousee esiin vielä yksi palkitsemisehdotuksessa mainittu kuvaus Titan asenteesta: ”Titta on hoitaja paitsi ammatiltaan, myös sydämeltään”.

– Liike on lääke. Liikettä on niin monenlaista. Kauniit ja kannustavat sanat ovat suun liikettä. Käden liikkeet saavat aikaiseksi esimerkiksi jokaisen joskus tarvitseman halauksen. Vartalon liikkeet auttavat lääkkeen tavoin pitämään kuntoa yllä. Opiskelu pitää aivot liikkeellä ja joogan rauhalliset asanat puolestaan rauhoittavat.


Nouseva Tähti 2021

Espoolainen Linda Lähteenmäki palkittiin gaalassa Nousevana Tähtenä.

Linda työskentelee vastaavana ohjaajana Ammattiopisto Livessä, joka on pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos. Live-säätiö, aiemmalta nimeltään Invalidisäätiö, tuottaa kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita tavoitteenaan edistää asiakkaiden työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista.

Ammattiopisto Liven kollegan sanojen mukaan Linda on juuri oikea henkilö palkittavaksi Nouseva Tähti -tittelillä.

Noin vuosi sitten työssään aloittanut Linda on ilmoittajan mielestä syytä palkita siksikin, että hänen toimintansa ja asenteensa työpaikalla vaikuttavat opiskelijoiden ja ohjaajien arkeen positiivisesti.

Linda tuo aina tiimin päivään hyvää energiaa ja hoitaa vastaavan tehtävänsä tiptop.

Kuultuaan palkinnosta, Lindan omat tunnelmat olivat hämmästyneet ja yllättyneet.

Työssään Linda pitää hyvää työyhteisöä arvokkaana . Eivätkä etenemismahdollisuudetkaan ole kuulemma yhtään huono asia tulevaisuutta silmällä pitäen.

Ammattiliiton tarjoama taustatuki on Lindan mielestä ehdottoman hyödyllinen myös mahdollisten ongelmatilanteiden varalle.

– Koen että ammattiliittoon kuulumalla vakuutan työni, toimeentuloni sekä saan apua, jos tuntuu että oikeuksiani poljetaan. Yhdessä meissä on voimaa.

Lindan voimalause on erittäin suositeltava meille ihan jokaiselle: ”Elämä on tässä ja nyt.”


Johtotähti 2021

Johtotähtenä loistaa vuonna 2021 palkinnon saava Samira Koistinen. Helsinkiläinen Samira on lähihoitaja ja työskentelee leikkipuiston ohjaajana.

Perustelut ehdokkuudelle olivat melko vastaansanomattomia: ”Samira on hyvin pidetty työyhteisössään ja tekee työnsä täysillä ja viihtyy siinä”.

Samira ehtii työn ja perheen ohessa olla mukana suurella sydämellä ja aktiivisesti myös JHL:n toiminnassa. Hän on esimerkiksi JHL:n Etelä-Suomen nuorten puheenjohtaja, ja järjestää ahkerasti tapahtumia ja koulutuksia nuorille. Myös muulle vapaaehtoistoiminnalle yhteistyötaitoinen Samira sovittaa allakasta tilaa.

Samira on tiedonhaluinen ja haluaa pysytellä ajan tasalla kaikessa, mitä ympärillämme tapahtuu, siksipä hän kouluttautuu jatkuvasti.

Samira on sanavalmis, idearikas ja nauttii esiintymisestä!

Samiran motto liittyy vahvasti yhteisöllisyyteen ja joukkovoimaan: ”Yhdessä pystymme vaikuttamaan!”

Johtotähti- palkinnosta Samira on hyvin otettu. Kun hän sai ensi kerran kuulla myönnetystä tunnustuksesta, hän kuvailee liikuttuneensa, sydämeen tuli niin lämmin olo.

Parasta työssään leikkipuiston ohjaajana Samira kertoo olevan lasten kohtaaminen ja heiltä saatava suora kiertelemätön palaute.

– Tykkään tehdä töitä lapsilähtöisesti.

Ammattiliiton merkitykseen liittyvään kysymykseen Samira esittää monta plusmerkkistä perustetta. Hän korostaa, että paitsi liiton järjestämät koulutukset ja tapahtumat, myös niihin liittyvien uusiin ihmisiin tutustuminen ja verkostoituminen ovat huippuantoisia.  Ja tietenkin:

– Edunvalvonta ja liiton tuki on tärkeää.  Pitää tietää omat oikeudet ja velvollisuudet.


Loistava työyhteisö 2021

Loistavan työyhteisön arvonimen ja kunniakirjan pokkasi Kemin kaupungin uimahallin porukka.

Uimahallin hoitajat: Mervi Malinen, Kati Jylkkä, Kimmo ViinamäkiTiina Koivupuu, Antti Jänesaro, Armi Lehtimäki, Mauri Jestilä,
Tuuraajat: Arttu Pirneskoski, Jonna Kaleva
Kassanhoitajat: Päivi Vähäkari, Päivi Pohjola, Anu Pehkonen
Soveltavan liikunnan ohjaaja: Maarit Hast
Siistijät: Minna Petäjäjärvi, Satu Kinnunen, Sanna Ylitalo, Päivikki Somervalli
Kiinteistöhoitaja: Marko Päivinen
Hallimestari: Janne Jylkkä

Ja mikä sitten teki juuri tästä työyhteisöstä loistavan ja palkitsemisen arvoisen?

Perusteluihin liittyi hyvin vahvasti vitsaus nimeltään korona. Ehdotuksessa paljastetaan, että Kemin uimahallin porukka on ajatellut koko korona-ajan nimenomaisesti kuntalaisten hyvinvointia, jättäen itsensä jopa toissijaisiksi.

Kuulkaapa tätä: ”Koronan aikana he ovat venyneet ja joustaneet. Vuonna 2020 jakoivat erityisryhmille ruokakasseja, kävivät apteekki ym. asioilla, soittivat apua tarvitseville sekä tarjosivat juttuseuraa.”

Porukka on ollut valmis venymään ja tekemään jopa ei-inhimillisiä työvuoroja, että uimahallia on saatu vaihtelevista sulkukäytännöistä huolimatta pidettyä auki esimerkiksi koululaisia varten.

He ovat kyllä palkitsemisen arvoisia!

Kemin uimahallin työntekijät pitävät vahvasti yhtä, vaikkeivat kaikki samaan kuvaan ennättäneet.

Iloisia, yllättyneitä, otettuja. Tällaisia reaktioita kuului uimahallin työyhteisön jäseniltä palkinnon julkistamisen jälkeen. Olipa joku ihan epäuskoinenkin, että mistä ihmeestä tämä nyt tuli?

Tämän kertainen palkinto on toinen melko lyhyen ajan sisään. Vuonna 2017 Suomen Uima- ja Hengenpelastusliitto valitsi Kemin uimahallin Vuoden vesiliikuntapaikaksi.

Hyvä tekemisen meininki tekee työskentelyn helpoksi. Tasa-arvoinen, sopivan monipuolinen pieni porukka on hyvin hitsautunut yhteen. Jokainen auttaa, tukee ja opastaa jokaista.

– Otamme eri kävijäryhmät vastaan henkilökohtaisesti moikaten, iloisesti ja lämpimästi.  Annamme myös uusille työntekijöille ja sijaisille tukea ja opastamme heitä.

Uusiin ja omista hommista täysin poikkeaviinkin työtehtäviin on poikkeusaikana tartuttu heti. Joustoa on riittänyt, ja tehtäviä ollut laidasta laitaan kauppa-asioinnista, ruokakuljetusten kautta rokotusajanvarausten hoitamiseen.

Tämä porukka on tiedostavaa ja katsookin, että ammattiliittoon kuuluminen on edelleen täysin tätä päivää. Siis tuiki tärkeää ja turvallisuutta luovaa. Täällä on tapana opastaa uusia työntekijöitä myös pikimmiten liiton jäsenyyden piiriin.

Isoon porukkaan mahtuu useampikin motto tai tunnuslause. Ensimmäinen ei tässä kyseisessä yhteisössä kaipaa selvennystä: ”Hyvä mieli tarttuu”.

Selkeä on myös tämä toinen motto: ”Ehä sole ku tehä pois!”


Tähtitoimija

Ammattiliitto JHL:n Tähtitoimijan arvonimen ansaitsi tänä vuonna Varsinais-Suomen koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammattialaverkosto.

Palkinnon ehdotusperusteluissa kerrotaan laajasti verkoston aktiivisesta toiminnasta. Kokoontumisia on ollut kolmesta neljään vuosittain. Ensi vuonna tulee kymmenen vuotta verkoston perustamisesta.

Verkostossa keskeisiä käsiteltäviä asioita asioina ovat olleet alueellinen yhteistyö, edunvalvonta sekä ajankohtaiset työelämän muutokset. Aktiivinen jäsenhankinta, ammattialan tärkeisiin päätöksiin vaikuttaminen ja kyselyjen tekeminen ovat olleet merkittävässä roolissa.

Verkoston suurella myötävaikutuksella on päästy tilanteeseen, jossa koko Varsinais-Suomessa käytetään ohjaajapäätteistä nimikettä.

Verkosto on kokoontunut myös korona-aikana, verkon välityksellä. Tällä hetkellä verkostojäseniä on 23, kahdeksastatoista eri kunnasta.

– Olimme iloisia, yllättyneitä ja ylpeitä hienosta saavutuksesta, verkoston sihteeri Maarit Salama kertoo yhteisiä tunnelmia.

Verkoston jäsenet arvostavat myös itse erittäin korkealle ohjaajanimikkeen toteutumista Varsinais-Suomen alueella.

– Teimme verkostona kuntapäättäjille kirjeen, jossa perustelimme nimikkeen muutosta ja ettei sillä ole palkkakustannuksia lisäävää vaikutusta. Varsinais-Suomi oli ensimmäinen alue, jonka kaikissa kuntiin tuli ohjaaja-päätteinen nimike.

Verkosto on toimintavuosiensa aikana tehnyt paljon koulunkäynninohjaajien näkyvyyden lisäämiseksi.

Koulukiusaaminen on ollut esillä monena vuonna koulujen alkamisen aikaan. #STOPkoulukiusaamiselle -teemalla on järjestetty erilaisia tempauksia.

Työpaikoilla näkyvyyttä on edistetty muun muassa painattamalla huppareita ja heijastinliivejä omalla KKOJHL-logolla. Tunnuksesta käy ilmi myös verkoston tulevaisuuteen luottava tunnuslause: Tulevaisuuden tekijä.


Tähtityökaveri

Satakunnan pelastuslaitoksen kollegat nimesivät raumalaisen ylipalomies Hannu Heinon Tähtityökaveriksi.

Perustelut kuuluivat näin:

Loistava kuuntelija.

  • Pitää aina omiensa puolta
  • Huolehtii, että kaikkien on mukava käydä töissä
  • Laitoksen isähahmo
  • Huomaa, jos jollain on vaikeaa ja ottaa yhteyttä vapaallakin.