Siirry sisältöön

Edustajistovaalit ja sopimusneuvottelut leimaavat vahvasti ammattiliitto JHL:n ensi vuoden toimintaa

JHL:n edustajisto hyväksyi torstaina 28.10. liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Alkuvuotta värittävät sote-palvelujen toteuttamiseen liittyvät aluevaalit ja heti niiden perään JHL:n edustajistovaalit. Sopimusneuvottelut eivät kevään toimintaa rauhoittane. Vaalien ja neuvottelujen lomassa liitto tehostaa jäsenhankintaa entisestään nuorten, nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien keskuudessa.

JHL:n edustajisto kävi vilkasta keskustelua liiton ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Ammattiliitto JHL:lle vuoden 2022 kevätkausi on sopimusneuvottelujen ja vaalien ruuhkauttama. Sote-palvelujen järjestämiseen vahvasti vaikuttavat aluevaalit ja omat JHL-vaalit sähköistävät alkukevättä. Valinnat eivät tähän pääty, sillä kesäkuussa uusi edustajisto valitsee liitolle puheenjohtajan, toimialajohtajat ja uuden hallituksen.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita kevään kuluessa saattaa syntyä, kun JHL:n jäsenten työehdoista käytävät sopimusneuvottelut alkavat tammikuussa. Neuvotteluista saattaa tulla vaikeat. Myös neuvottelujen venyminen pitkälle kevääseen on mahdollista.

Parannetaan JHL:n jäsenten työehtoja

Painopiste tes-neuvotteluissa kytkeytyy jäsenten työehtojen, työolosuhteiden ja toimeentulon parantamiseen. Sopimusneuvottelukierros 2022 on näkyvin tähän painopisteeseen liittyvä toiminta. Koronapandemian kriisiyttämät sopimusalat sekä isot rakenteelliset muutokset (SOTE-sopimuksen syntyminen) julkisella sektorilla saattavat pahimmillaan venyttää sopimusneuvottelutkierroksen venymisen pahimmillaan kesään saakka.

Nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien jäsenyyttä halutaan vahvistaa

Järjestäytymistä ja jäsenhankintaa tuetaan monin tavoin. Syksyn jäsenhankinnan tehoviikkoja jatketaan edellisten vuosien tapaan. Maahanmuuttajien järjestäytymisen paranemiseen tähtäävää työtä jatketaan ja nuorisolle suunnattua toimintaa vahvistetaan.

Jäsenyyden pysyvyyttä vahvistetaan jäsenpalvelujen laatua kehittämällä ja erilaisilla tapahtumilla. Lähes kahden vuoden korona-ankeuden vastapainoksi suunnitteilla on nuorille oma talvitapahtuma ja koko jäsenistölle ja heidän perheilleen Irti koronasta -tapahtuma.

Lisää ytyä paikalliseen edunvalvontaan

Tulossa olevat hyvinvointialueet ja niiden mukanaan tuomat muutokset sekä sote-alalla että tukipalveluissa edellyttävät yhdistysrakenteiden ja luottamusmiesorganisaation muokkaamista. Muutoksia onkin jo ryhdytty tekemään. Yhdistykset työstävät yhdistysrakenteita yhdessä aluetoimistojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhdistysten yhdistämisiä.

Hyvinvointialueiden lisäksi syntyy uusia tulevaisuuden kuntia, jotka vastaavat edelleen hyvinvoinnista, sivistyksestä ja kunnan elinvoimasta. Myös kuntakentällä on tavoitteena varmistaa yhdistysrakenteen ja -toiminnan sekä luottamusmiesorganisaation muutoksien tunnistaminen ja läpivienti.

 Ammattialatoiminta uusiin ulottuvuuksiin

Loppusyksystä 2021 liittoon perustettiin ammatillisen kehittymisen yksikkö. Sen tehtävänä on seurata, mitä eri ammattialoilla tapahtuu. Ammattialatoiminnassa tavoitellaan entistä kiinteämpää yhteistyötä jäsenten, aktiivien ja liiton välillä.

Ilmastonmuutos näkyy liiton toiminnassa

Vuonna 2020 JHL:n edustajisto hyväksyi ilmastonmuutoksen torjunnan kiinteäksi osaksi liiton työtä. Kuluvan vuoden keväällä liitto sai Green office -sertifikaatin. Ilmastonmuutoksen torjumista jatkava työ on jatkunut, kun JHL teetti selvityksen ilmastokriisin vaikutuksista liiton jäsenten työhön ja tulevaisuuteen. Mikäli yhteistyö työterveyslaitoksen kanssa saa rahoituksen, työ saa jatkoa tutkimuksella, jossa kartoitetaan  työpaikkatason ilmastotoimenpiteitä JHL:n jäsenten työpaikoilla.

JHL:n verkkosivut uudistuvat

JHL:n verkkosivut jhl.fi uudistuvat sekä ulkoisesti että sisällöllisesti. Uudistuksen päälähtökohtana on tuottaa sivut, jotka toimivat vaivattomasti mobiililaitteilla. Tavoitteena on, että uudet verkkosivut saadaan käyttöön vuoden 2023 alussa.