Siirry sisältöön

Nyt se alkaa – Miten saadaan työsuojelu tappiin työpaikoilla

Tänään alkaa kuusiosainen videosarja, jossa käydään läpi asioita, jotka toteutuessaan tekevät työpaikoista hyviä ja turvallisia paikkoja tehdä töitä. Työsuojelulla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Tule mukaan luomaan turvallista työpaikkaa.

Työturvallisuus koskettaa jokaista työssä käyvää ihmistä. Usein ensimmäiseksi mieleen tulevat erilaiset suojavarusteet: lasit, vaatteet, hengityssuojaimet ja hanskat jne. Työsuojelu on kuitenkin paljon enemmän. Siinä on kysymys teoista, joita teemme työpaikallamme joka päivä. Niillä ehkäistään ja poistetaan työssä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja riskejä.

Videosarja työsuojelusta

Tänään alkaa kuusiosainen videosarja, jossa useasta eri näkökulmasta pureudutaan työsuojeluun kuuluviin asioihin. Videoiden tarkoituksena on tarjota työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisössä voidaan tehdä työhyvinvoinnin ja työsuojelun yhteistoiminnan edistämiseksi ja sitä kautta työn tuloksellisuuden parantamiseksi.

Videot sopivat jokaiselle työpaikalle, työsuojelukoulutuksen materiaaliksi ja yhdistysten jakomateriaaliksi jäsenilleen.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa!

Ensimmäisen videon aiheena on työsuojeluvastuut. Videolla äänessä on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo.

Onko työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu vastuussa työpaikan työsuojelusta? Katso video, niin tiedät.

Seuraava video julkaistaan tiistaina 9.11. Sen aiheena on työsuojelun yhteistoiminta ja miten se toteutetaan.

Videosarjan ideoijana on ollut työryhmä, joka koostuu JHL:n ja muiden yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolten edustajista. Videosarja on tuotettu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Videoilla sopijaosapuolet haluavat paitsi edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta, myös lisätä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolia ja työryhmän jäseniä ovat JHL, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Hyvinvointiala HALI ry.