Siirry sisältöön

Reilut työehdot takaavat matalapalkkaisten alojen työn arvostuksen

Matalapalkkaisten alojen työntekijät odottavat työlleen arvostusta palkankorotuksilla. Viimeistään työvoiman saatavuusongelmat nostavat vaativuuteensa ja työn raskauteen nähden aliarvostettujen ammattiryhmien arvoa.

Palkankorotuksia on jouduttu odottamaan kauan muun muassa hoiva-, hoito-, puhtauspalvelu-, kiinteistönhoito-, ruokahuolto-, toimisto- ja kuljetustehtävissä, toteaa Nokialla vieraileva JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

– Maineemme tasa-arvon mallimaana häviää, mikäli emme huolehdi matalapalkkaisen työn palkkojen ja arvostuksen nostamisesta. Mikäli asiaa ei hoideta kuntoon seuraavilla TES-kierroksilla, on edessä nykyisten matalapalkka-alojen valtava työntekijäpula, josta on jo merkkejä näkyvissä.

Asara-Laaksonen huomauttaa, että nuoret eivät enää alistu palkkoihin, joilla ei voi rakentaa omaa ja perheensä elämää reilujen työehtojen perustalle.

– Myös Nokialla on nähtävissä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työn palkkauksellinen aliarvostus aiheuttaa henkilöstöpulaa.

Asara-Laaksosen mukaan eduskunnalla, hallituksella ja kaupunginvaltuustoilla on iso rooli, kun julkisten ja hyvinvointipalvelujen resurssit ja riittävä henkilökunta varmistetaan, vaikka poliitikot eivät TES-neuvottelupöydissä istukaan.

– Välillisesti resurssien turvaaminen mahdollistaa myös reilun palkkapolitiikan ja antaa tilaa perusteettomien palkkaerojen kaventamiselle, sekä matalampien palkkojen korottamiselle. Suomessa myös työnantajan ja koko yhteiskunnan etu on ollut kattavien työehtosopimusten avulla saavutettu työmarkkinarauha, muistuttaa Asara-Laaksonen.

Tavoitteena lyhyempi työaika ansiotasoa heikentämättä

Ammattiyhdistysliikkeeltä tarvitaan nyt uusia palkansaajien työhyvinvointia lisääviä avauksia niin työehtosopimuksia kehittämällä kuin työntekijän asemaa turvaavilla lainsäädäntöuudistuksilla.

Työn tuottavuuden kasvu antaa tilaa myös työajan lyhentämiselle palkansaajien ansiotasoa heikentämättä.  Kokeilujen kautta voidaan löytää ne parhaat työajan lyhentämisen muodot, jotka huomioivat eri alat ja yksilöt.

Ammattiliittojen kanneoikeus puolestaan toisi työntekijöille suojaa työnantajan mahdollisen epäasiallisen toiminnan varalta.

– Ay-liikkeellä on kunniakas historia, kuten suomalaisella sopimusjärjestelmälläkin. Ei pilata vuosikymmenten aikana rakennettua pohjaa, vaan rakennetaan perustalle jotain uutta ja vieläkin parempaa. Reilut työehdot kuuluvat kaikille.

Lisätiedot:
Teija Asara-Laaksonen
toimialajohtaja, JHL
hallituksen jäsen, SAK
040 770 6577