Siirry sisältöön

Yt-neuvottelut poliisitoimessa: Uhkana henkilöstön lomauttaminen ja poliisimäärän vähentäminen – JHL paheksuu tilannetta voimakkaasti

Määrärahojen alijäämäisyys alkaa näkyä poliisitoimessa karulla tavalla. Ensi vuoden toimintaan määrätyt rahat ovat 30 miljoonaa euroa alijäämäiset. Säästötoimet näkyvät jo nyt. Poliisiyksiköissä aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut lähiviikkoina. JHL paheksuu syvästi poliiseihin kohdistuvia leikkauksia.

Poliisilaitoksissa, keskusrikospoliisissa ja poliisiammattikorkeakoulussa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut (yt) lähiviikkoina. Neuvottelut käynnistetään ensi vuoden määrärahatilanteen takia. Budjetissa poliisitoimelle varattiin 807,9 miljoonaa euroa. Se on kuitenkin 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin olisi tarve.

Yt-neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Neuvotteluissa pöydällä ovat muun muassa seuraavat säästötoimet:

  • määräaikaisten virkasuhteiden lopettaminen
  • avoimien virkojen täyttämättä jättäminen
  • henkilöstön lomauttaminen
  • eläköitymisjärjestelyt
  • osa-aikaisuudet
  • opinto- sekä perhevapaat.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine paheksuu tilannetta syvästi. Vaadittujen leikkausten suuruutta kuvaa esimerkiksi se, että koko poliisitoimen henkilöstön lomauttaminen viikoksi tuottaisi säästöjä vasta 11 miljoonaa euroa. Ja nyt etsitään, mistä nipistetään 30 miljoonaa.

– On käsittämätöntä, että poliisien toimintamahdollisuudet on ajettu tällaiseen tilaan. Suomessa on jo nyt asukaslukuun suhteutettuna vähiten poliiseja Euroopassa. Vaikka Suomi onkin turvallinen maa, on jokaiselle täällä asuvalle taattava arjen turvallisuus, ja yksi keskeinen näistä on poliisin läsnäolo, Niemi-Laine sanoo.

JHL:n puheenjohtaja kuvaa, mitä mahdolliset henkilöstön lomautukset ja virkojen täyttämättä jättämiset toisivat tullessaan.

– Meneillään olevat tutkinnat viivästyvät entistä pahemmin, henkilöstön työssäjaksaminen heikkenee, poliisitoimen pitkäjänteinen kehittäminen seisahtuu ja kalusto rapistuu, hän alleviivaa.

Poliisien määrärahatilanne on jo vuosia ollut kestämätön. Budjeteissa varatut rahat eivät ole alkuunkaan riittäneet toimintamenojen kattamiseen. Joka vuosi poliiseille on myönnetty lisää rahaa lisätalousarvioista. Niemi-Laine pitää tätä tapaa kestämättömänä.

– Miten poliisi voi pitkäjänteisesti kehittää toimintaansa, jos sillä ei ole tietoa, miten toiminnan rahoittaa? Tällaisen tempoilevan määrärahapolitiikan on loputtava. On käsittämätöntä, että ensin poliisien määrää lisätään, sitten leikataan rahoitusta. Tulevissa valtion budjeteissa poliisille pitäisi myöntää kerralla sen tarvitsema rahoitus. Tipoittain annetut rahat eivät lisää pitkäjänteisyyttä, mitä poliisityössä tarvitaan, Niemi-Laine vaatii.