Siirry sisältöön

Vapaaehtoiset pelastavat henkiä Nepalin syrjäseuduilla – ennakkoluulot tekijöitä kohtaan istuvat tiukassa

Basanti Maharjan vaikuttaa sen puolesta, että terveysalan vapaaehtoistyöntekijät saisivat Nepalissa oikeat työsuhteen. Vapaaehtoistyö vähentää äitien ja lasten kuolemia, mutta tekijät saavat vain nimellistä kulukorvausta.

Noin 50 000 terveysalan vapaaehtoistyöntekijää tekee Nepalissa elintärkeää työtä erityisesti maaseutujen yhteisöissä. Työ on epävirallista, vaikka se tuottaa terveyspalveluita muun muassa äitiys- ja imeväiskuolleisuuden vähentämiseksi. Vapaaehtoiset saavat vain pientä kulukorvausta.

Basanti Maharjan vaikuttaa sen puolesta, että terveysalan vapaaehtoistyöntekijät saisivat Nepalissa oikeat työsuhteet. Hän toimii maan terveysvapaaehtoisten liiton pääsihteerinä.

– Suurimpana saavutuksena pidän sitä, että olemme pystyneet saamaan lisää jäseniä liittoon ja saaneet tätä kautta liittoa vahvemmaksi. Sanoisin, että tällä hetkellä meillä on hyvä tekemisen henki.

Basanti Maharjan

Kunnioitus on tärkeää

Maharjanin taipale kansalaisvaikuttajana käynnistyi, kun hän alkoi 21-vuotiaana työskentelemään kotiseudullaan tutkimusprojektissa. Kokemuksen myötä hän ryhtyi myöhemmin toimimaan terveysvapaaehtoisena ja tutustui ihmisiin, jotka ajoivat vapaaehtoisten asiaa.

Vuosien varrella hän on kohdannut työssään vaikeuksia ja ennakkoluuloja. Kansalaisvaikuttajia on syytetty muun muassa terveysvapaaehtoisten politisoimisesta.

– Kansalaisvaikuttaminen merkitsee minulle sitä, että teemme yhdessä asioita jonkun asian puolesta. Toimimalla yhteisten asioiden hyväksi opimme kuuntelemaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme.

Maharjanin johtama liitto HEVON tekee yhteistyötä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edistää vapaaehtoisten työntekijöiden saamista julkisen terveydenhuollon palkatuiksi työntekijöiksi Nepalissa.

JHL, Tehy, SASK ja kattojärjestö Public Service International PSI ovat mukana kehitysyhteistyöhankkeessa, jonka avulla tuetaan nepalilaisnaisten vaatimuksia päästä terveydenhuollon palkatuiksi työntekijöiksi.