Siirry sisältöön

Kirvelevä tappio ay-liikkeelle – Valtiolla työskentelevien sopimusoikeudet vaakalaudalla monessa Euroopan maassa

Eurooppalaiset julkisen sektorin ammattiliitot hävisivät oikeusjutun EU-komissiota vastaan. Lähes 10 miljoonalta valtionhallinnon työntekijältä evätään oikeus vaikuttaa työolosuhteisiinsa.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi syyskuun alussa päätöksen, jonka mukaan EU:n komissiolla on täysi harkintavalta päättää, viekö se työmarkkinaosapuolten neuvotteleman sopimuksen Eurooppa-neuvostolle päätettäväksi.

Euroopan julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö EPSU haastoi 15.5.2018 EU-komission oikeuteen, koska komissio oli kieltäytynyt tekemästä Eurooppa-neuvostolle lakialoitetta työmarkkinaosapuolten yhdessä neuvottelemasta sopimuksesta.

Sopimus koskee valtionhallinnon työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi heitä suoraan koskevissa työelämän asioissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa lomautukset, työnantajien vaihdokset, työajan muutokset ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Yksityisellä sektorilla vastaava lainsäädäntö on jo voimassa.

Suomessa valtiosektorin työntekijöitä suojaa yt-laki. Itä-Euroopan tilanne on huomattavasti karumpi.

– Päätös ei suoraan vaikuta suomalaisiin valtionhallinnon työntekijöihin, sillä Suomessa on yhteistoimintalaki, joka määrittelee henkilöstön kuulemisen ja osallistumisen päätöksentekoon. Sen sijaan tällä on iso vaikutus esimerkiksi valtion työntekijöihin Itä-Euroopassa, toteaa JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch.

Oikeuden päätös haastaa työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden ja jättää heidät oikeudelliseen epävarmuuteen tulevista sopimuksistaan.

Eurooppalainen ay-liike joutuu nyt tarkoin punnitsemaan toimia, joilla se selvittää osapuolten neuvottelemien sopimusten saamisen osaksi eurooppalaista lainsäädäntöä myös tulevaisuudessa.

– Työmarkkinaosapuolten oikeus neuvotella työelämää koskevista sopimuksista myös Euroopan tasolla on ammattiliitoille periaatteellinen kysymys. Oikeus tunnustetaan Euroopan unionin perussopimuksessa, muistuttaa Karrasch.

Euroopan unionin tuomioistuimen lehdistötiedote päätöksestä (englanniksi).

Lisätietoja: Eveliina Petälä, erityisasiantuntija, 040-7372 419