Siirry sisältöön

JHL: EU-tason lainsäädäntö lisää palkka-avoimuutta ja edistää samapalkkaisuutta

JHL:n mielestä EU-tason lainsäädäntö lisäisi palkka-avoimuutta ja edistäisi samapalkkaisuutta. Siksi liitto kannattaa EU:n direktiiviesitystä palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämisestä.

JHL kannattaa palkka-avoimuutta ja pitää palkka-avoimuuden lisäämistä EU-tason lainsäädännöllä tehokkaana keinona edistää samapalkkaisuutta.

− Ilman riittäviä tietoja työpaikalla ei ole mahdollista löytää perusteettomia palkkaeroja ja vaatia niiden korjaamista, liitto kirjoittaa lausunnossaan komission julkiseen kuulemiseen.

JHL pitää tärkeänä, että direktiivi kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikat.

JHL korostaa, että direktiivissä työntekijöiden edustajat on määriteltävä ammattiliittojen osoittamiksi henkilöiksi tai henkilöstön vapaasti, ilman työnantajan kontrollia valitsemiksi edustajiksi. Lisäksi liitto haluaa, että työmarkkinaosapuolten on oltava mukana, kun työpaikalla otetaan käyttöön sukupuolineutraaleja työn arvioinnin välineitä tai menetelmiä.

JHL:n mielestä raportointivelvollisuus nais- ja miespuolisten palkkaeroista on laajennettava koskemaan työnantajia, joilla on vähintään 10 työntekijää (250 työntekijän sijasta). Myös yhteinen palkka-arviointi ulotettava koskemaan työnantajia, joilla on vähintään 10 työntekijää.

JHL:n lausunto kokonaan: Direktiiviesitys miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla