Siirry sisältöön

JHL: Tarveharkinta liitettävä yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuuteen

JHL liputtaa yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuuden puolesta. Liiton mielestä toiminnan aloittamisen yhdeksi ehdoksi pitäisi saada kunnan, yrittäjän ja lupaviranomaisen yhdessä tekemä tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkinta.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa JHL puoltaa lakiesitystä yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Nykyisin yksityisen päiväkotitoiminnan aloittaminen perustuu kunnille tehtävään ilmoitukseen ja aluehallintovirastojen tekemään rekisteröintiin.

Luvanvaraisuuden tavoitteena on yksityisen päiväkotitoiminnan laadun turvaaminen sekä varhaiskasvatuslain toteutumisen varmistaminen yksityisessä päiväkotitoiminnassa. Lakimuutoksessa halutaan myös otta huomioon lapsen oikeus turvalliseen ja
normien mukaiseen varhaiskasvatukseen.

JHL:n mielestä lakiehdotusta pitäisi kuitenkin tarkentaa. Lupamenettelyn ei pitäisi perustua pelkästään oikeusharkintaan, vaan siihen pitäisi liittää yrittäjän, lupaviranomaisen ja kunnan yhdessä tekemä tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkinta. Tämä tarkoittaisi alueellisen päiväkotitoiminnan tarpeen kartoittamista pitkällä aikavälillä.

JHL:n mielestä lupien harkintakriteereihin pitäisi lisätä myös tarkistus, millaiset edellytykset hakijalla on yksityisen päiväkotitoiminnan järjestämiseen.

− Lupaviranomaisen tulee varmistua myös hakijan tosiasiallisesta kyvystä ja kapasiteetista järjestää päiväkotitoimintaa, ja ennen luvan myöntämistä on selvitettävä myös järjestäjän taloudelliset edellytykset pitää yllä toimintaa myös asiakasmäärien laskiessa, JHL:n lausunnossa sanotaan.

JHL on ollut huolissaan tilanteesta, jossa toiminnan on saanut aloittaa ilman, että palveluntuottajan yleisiä edellytyksiä on tarkastettu ennakkoon. Palvelun äkillinen alasajo on pakottanut perheet etsimään lapselleen kiireellisellä aikataululla uuden varhaiskasvatuspaikan. Tällaisissa tilanteissa perheet eivät ole voineet tehdä ratkaisuaan toiveidensa tai tarpeidensa pohjalta, vaan joutuneet ottamaan varhaiskasvatuspaikan vastaan sieltä, mistä sellainen on löytynyt.

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta