Siirry sisältöön

Henkilöstömitoitus tarvitaan myös kotihoitoon

JHL on varovaisen myönteinen vanhuspalveluja koskevan lakiesitysluonnoksen sisältöön. Luonnoksessa palvelusuunnitelmassa luvatuista palveluista tehtäisiin nykyistä sitovampia. Lisäksi kotihoitoa olisi järjestettävä tarpeen mukaan myös kaikkina vuorokauden aikoina. JHL:n kaipaamaa henkilöstömitoitusta luonnoksessa ei kuitenkaan ole, mikä on liitolle pettymys.

Hallituksen 16.6. julkaisema lakiesitysluonnos pitää sisällään uudistuksia, jotka koskevat sekä kotiin annettavia palveluja että asumispalveluja. Ikäihmisen kohdalla kotihoito pitäisi sisällään palvelutarpeen mukaiset palvelut ja mahdollisen kotisairaanhoidon, myös yöaikaan. Palvelua on lakiluonnoksen mukaan tarjottava tarvittaessa ympäri vuorokauden. Turvapalvelut erotettaisiin erilliseksi sosiaalipalveluksi. Luonnoksen mukaan ikäihmisille tehtävästä palvelusuunnitelmasta tulisi nykyistä velvoittavampi – se mitä suunnitellaan pitää myös toteuttaa.

JHL:n erityisasiantuntija Sari Bäcklundin mukaan muutosesitykset ovat menossa oikeaan suuntaan, mutta eivät ole vielä riittäviä. Myös kotihoitoon pitäisi saada henkilöstömitoitus. Lain noudattamisen velvollisuus ei ole riittävä tae siitä, että ne myös toteutuvat.

JHL on vaatinut henkilöstömitoitusta kotihoitoon Edelleen olemme sitä mieltä, että kotihoidon laatu ja henkilöstön riittävyys voidaan turvata henkilöstömitoituksella, ei yksinomaan lisäämällä suunnitelmien velvoittavuutta ja valvontaa, Bäcklund toteaa.

Bäcklundin mukaan hyvää lakiluonnoksessa on se, että siinä painotetaan oikeanlaisen henkilöstön saatavuutta.

— Tässä olisi nyt kaikki mahdollisuudet määritellä selvemmin henkilöstön tehtävät. Hoitohenkilökunta voisi silloin keskittyä hoitotehtäviin ja esimerkiksi hoiva-avustajat koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kaikille löytyy varmasti sopivia tehtäviä. Hoiva-avustajien määrää olisi nyt mahdollista kasvattaa, onhan JHL:n ajama yhtenäinen hoiva-avustajien koulutus saatu nyt valtakunnallisesti käyttöön. Se olisi omalta osaltaan vastaus alaa vaivaavaan henkilöstöpulaan, Bäcklund alleviivaa.

Henkilöstöpulaa ei kuitenkaan ratkaista pelkästään hoiva-avustajia lisäämällä tai lisäämällä hoitoalan koulutuspaikkoja.

— Alan vetovoimaa voidaan lisätä muun muassa palkkausta kohentamalla, työn kuormittavuutta vähentämällä ja hyvällä johtamisella, Bäcklund toteaa.

Kotihoitoa koskeva lakimuutosesitys on nyt lähtenyt lausuntokierrokselle. Lausuntojen antamisaika päättyy elokuun lopussa.