Siirry sisältöön

JHL: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus tarvitsee kunnolliset ja pysyvät resurssit

Valmisteilla oleva laki jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta on hyvällä tolalla, mutta kaipaa JHL:n mielestä vielä selviä muutoksia. Erityisesti liitto kiinnittää huomiota palvelukeskukselle varattuun rahoitukseen. Se on JHL:n mielestä aivan riittämätön. Lakiluonnoksessa määritellyt resurssit eivät riitä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

JHL:n mielestä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus tarvitsee kunnolliset ja tarpeeksi pysyvät resurssit, jotta toiminnalla oikeasti saavutetaan tavoiteltu vaikuttavuus. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa JHL toteaa, että esitetty 1,1 miljoonan euron määräraha ei riitä kattamaan toiminnan kannalta välttämättömiä menoja. Lisäksi liitto pitää huonona asiana sitä, että raha esitetään otettavaksi muilta momenteilta. Näillä toiminnoilla on ollut rahoitusvajetta jo entuudestaan.

Liitto pitää lakiesitystä sinänsä kannatettavana, mutta rahoitus pitäisi järjestää toisin.

Lisäksi JHL esittää, että palvelukeskukselle annettaisiin vielä selkeämmin tehtäväksi pysyvien ohjaus- ja neuvontapalvelujen rakenteiden luominen. Nyt esityksessä kyllä puhutaan ohjauspalveluista, mutta ainoa konkreettinen työkalu ohjauksen lisäämiseen vaikuttaisi olevan hakeva toiminta, johon liittyen ohjausta ja neuvontaa annettaisiin. Ilman toimivaa, erityisesti työssä käyville työikäisille suunnattua ohjaus- ja neuvontapalvelua palvelukeskuksen muidenkin tehtävien vaikuttavuus uhkaa jäädä hajanaiseksi.

JHL esittää myös, että palvelukeskuksessa yhtenä keskeisenä toimintalinjana tulisi olla perustaitojen ja yleisten oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen Suomessa. Oppimaan oppimisen taitojen puute sekä perustaitojen varassa oleminen ovat tunnistettuja syitä vähemmän koulutettujen koulutukseen osallistumattomuuteen.

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta