Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen opettajien työehtosopimukseen ei aiheuta muutoksia työehtoihin tai JHL:n jäsenyyteen

Kunta-alalla työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät 1.9. opettajien virka- ja työehtosopimuksen piiriin. Nykyisiin työehtoihin ei tule muutoksia. Myös JHL:n jäsenyys ja luottamusmiesverkosto säilyvät ennallaan.

Kunta-alan varhaiskasvatuksen (vaka) opettajat siirtyvät 1.9.2021 opettajien virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Nykyiset työehdot pysyvät ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työaika- tai palkkausmääräykset säilyvät 31.12.2022 saakka. Siihen mennessä OVTESiin on neuvoteltu oma varhaiskasvatuksen liite.

− Vaka-opettajien siirtymisellä opettajien työehtosopimukseen tunnustetaan varhaiskasvatuksen tärkeys ennen lapsen siirtymistä kouluun. Olen vankasti sitä mieltä, että varhaiskasvatus- ja koulupuoli voivat oppia toisistaan ja toistensa toimintatavoista, sanoo JHL:n vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi.

Työehtosopimusta koskeva siirto koskee vain kunta-alalla työskenteleviä vaka-opettajia. Yksityisellä sektorilla työskentelevät vaka-opettajat pysyvät nykyisten työehtojensa piirissä.

Syyskuun 1. päivänä 2021 OVTESiin siirtyvät vaka-opettajat, jotka täyttävät varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat.

− JHL:n vahvuus varhaiskasvatuksen työehtojen kehittämisessä on ehdottomasti se, että edustamme kaikkia alan ammattiryhmiä opettajista lastenhoitajiin ja perhepäivähoitajiin.  Näemme koko työyhteisön yhteispelin merkityksen ja kokonaisvaltaiset kehittämistarpeet. Me vaikutamme vahvasti sekä OVTESin että KVTESin varhaiskasvatuksen työehtojen kehittämiseen. Mikään muu ammattiliitto ei toimi näin laajalla skaalalla, tähdentää Pirttijärvi.

Vaikka vaka-opettajien työehtosopimus muuttuukin, jäsenyys JHL:ssä säilyy. Samoin JHL:n luottamusmiehet hoitavat edelleen vaka-opettajien edunvalvontaan liittyviä asioita.

Katso lisää vaka-opettajien siirtymisestä opettajien työehtosopimukseen ja siitä, ketkä varkahiskasvatuksen ammattilaiset pysyvät KVTESin piirissä.