Siirry sisältöön

JHL: Varhaiskasvatuslain tiukennukset parantavat sekä lasten että työntekijöiden asemaa

Varhaiskasvatuslakiin tulee 1.8.2021 kaksi tiukennusta. Ensimmäinen tiukennus liittyy henkilöstömitoituksen toteutumiseen ja toinen ilmoitusvelvollisuuteen lapsen varhaiskasvatuksessa havaituista epäkohdista tai niiden uhasta. JHL on tehnyt paljon töitä sen eteen, että nuo uudistukset ovat nyt vihdoin toteutumassa. 

Elokuun 1. päivästä lähtien varhaiskasvatuksen aikuisten määrää suhteessa lasten määrään ei enää saa alittaa mistään henkilöstön poissaolosta johtuvasta syystä. Suhdeluvun on säilyttävä niin, että yli 3-vuotiaiden ryhmässä seitsemää lasta kohden on yksi aikuinen ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä yksi aikuinen neljää lasta kohti. JHL pitää lakiin tulevaa tiukennusta hyvin tervetulleena.

− Tähän asti suhdeluvusta poikkeaminen henkilöstön poissaolojen takia on ollut varhaiskasvatuksessa hyväksytty ”talon tapa”, ei poikkeus. Jäsenistömme tekemien ilmoitusten mukaan poikkeamat ovat johtaneet hyvinkin kohtuuttomiin tilanteisiin niille, jotka ovat jääneet lapsiryhmien kanssa yksin. Elokuussa voimaan tuleva tiukennus alkaa suitsia tätä tapaa, toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Vaikka muutos on tervetullut, se ei vielä riitä. Niemi-Laine tähdentää, että suhdeluvun toteutuminen kirjataan lakiin nykyistä selvemmin. Lain mukaan suhdeluku toteutuu, vaikka esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja olisi tekemässä suunnittelutyötä eikä olisi läsnä lapsiryhmässä.

−  Suhdelukuun pitää laskea vain lasten kanssa olevat aikuiset, hän toteaa.

Toinen asia, johon on puututtava välittömästi, on sijaisten saaminen.

−  Jo nyt sijaisten saaminen on alalla vaikeaa. Vakinaisten sijaisten palkkaamiseen on ryhdyttävä tosissaan. Lisäksi on ryhdyttävä tarjoamaan oppisopimusmahdollisuutta niille, jotka haluavat valmistua lastenhoitajiksi, sanoo JHL:n vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi.

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksen epäkohdista ei saa vaarantaa henkilöstön asemaa

Toinen varhaiskasvatuslain tiukennus koskee henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen laiminlyönti tai lasten epäasiallinen kohtelu.

Elokuun alusta alkaen henkilöstön on ilmoitettava havaitsemastaan epäkohdasta tai sen uhasta viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatustoimintaa.

Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen vuoksi. JHL kantaa erityistä huolta siitä, että henkilöstö voi omaa työsuhdettaan vaarantamatta tehdä ilmoituksen havaitsemastaan epäkohdasta.

− Ilmoitusvelvollisuudesta tulee elokuussa lakisääteinen. Se ei missään olosuhteissa saa johtaa ilmoituksen tekijään kohdistuviin ”kostotoimenpiteisiin”. JHL tulee tarkasti seuraamaan työpaikkojen toimintaa tässä asiassa, Minna Pirttijärvi toteaa.

Henkilöstöpula vaivaa alaa jo nyt

Niemi-Laine ja Pirttijärvi muistuttavat, että käynnissä oleva varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos ei ole omiaan edistämään henkilökunnan saamista alalle. Vuoteen 2030 mennessä lapsiryhmässä pitäisi olla kaksi varhaiskasvatusopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Tämä muutos on epärealistinen ja aiheuttaa todellisuudessa 4 000 henkilön vajauksen henkilöstöön. JHL pitää parempana vaihtoehtona, että nykyinen kahden lastenhoitajan ja yhden opettajan henkilöstörakenne säilytetään.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772
Vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi, p. 0400 885 017

Uutista korjattu 12.8.2021: Täsmennetty aikuisten määrää lapsiryhmissä.