Siirry sisältöön

Vammaisalan koulutus astuu syksyllä aimo harppauksen eteenpäin

Vammaisalan tutkintorakenne ja koulutusnimikkeet muuttuvat. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto poistuu ja tilalle tulee uusi vammaisalan ammattitutkinto, joka pitää jatkossa sisällään kahden eri alan tutkinnot: kehitysvamma-alan sekä henkilökohtaisen avun.

Uudistetut tutkintoperusteet otetaan käyttöön 1.8.2021. Uusi vammaisalan ammattitutkinto tähtää muun muassa vammaispalvelujen toimeenpanon ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseen.

Henkilökohtaisten avustajien osaamiseen satsataan

Elokuun alusta lähtien henkilökohtaisen avustajan koulutus siirtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnosta osaksi vammaisalan ammattitutkintoa.

Henkilökohtaisen avustajan työssä ja palvelujen tuottamisessa tarvittava osaaminen vahvistuu uudessa vammaisalan ammattitutkinnossa. Henkilökohtaisen avun osaamisalalla korostuvat nykyistä vahvemmin muun muassa henkilökohtaista apua saavan itsemääräämisoikeus, yksityisyyden suoja ja vaitiolovelvollisuus. Uudistuksilla edistetään vammaispalvelulain ja YK:n yleissopimuksessa todettuja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Osaamisalan suorittaneet voivat työskennellä vammaispalvelulailla säädellyssä palvelujärjestelmässä henkilökohtaisina avustajina.

Kehitysvamma-alan koulutus päivittyy

Uusi vammaisalan ammattitutkinto pitää jatkossa sisällään kehitysvamma-alan tutkinnon. Koulutuksen uudistetut osat muodostavat päivitetyn osaamisalan, entisen mukainen kehitysvamma-alan ammattitutkinto poistuu.

Koulutuksessa painotetaan aiempaa enemmän muun muassa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja turvallisuutta edistävää osaamista. Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut henkilö voi työskennellä erilaisissa palveluyksiköissä, joissa kehitysvammaiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai käyttävät erilaisia palveluja.

JHL:n tavoitteiden suuntainen koulutusuudistus

JHL:n on ollut vahvasti mukana laatimassa uuden ammattitutkinnon perusteita vammaisjärjestöjen, muiden alan työelämäjärjestöjen sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

JHL pitää kehitysvamma-alan ja henkilökohtaisen avun sisällään pitävää uutta vammaisalan tutkintoa erittäin tervetulleena ja alan vetovoimaa vahvistavana kokonaisuutena.

Vammaisala kärsii työvoimapulasta. Siksi onkin varmistettava, että alalle kouluttautuvat saavuttavat oikean työmarkkinakelpoisuuden ja että heidän osaamistaan arvostetaan.

Jatkossa JHL toivoo, että vammaisalan ammattitutkintoa kehitetään edelleen rohkeasti eteenpäin ja näin samalla kasvatetaan alan houkuttelevuutta.

Tarkemmin uudistuneen koulutuksen perusteisiin voit tutustua täällä.