Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen opettaja, työehtosopimuksesi vaihtuu syksyllä – JHL valvoo etujasi edelleen

Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät 1. syyskuuta kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta opettajien virka- ja työehtosopimuksen piiriin. JHL on jatkossakin vaka-opettajien paras ammattiliitto.

Varhaiskasvatuksen (vaka) opettajat, erityisopettajat ja esihenkilöt siirtyvät 1.9.2021 kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Tähän asti vaka-opettajat ovat olleet kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä.

Siirtyminen ei koske perhepäivähoidon ohjaajia ja vastaavalla nimikkeellä toimivia. Työehtoihin siirrolla ei tässä vaiheessa ole vaikutusta.

Siirto koskee sekä yliopiston käyneitä vaka-opettajia että korkeakoulun suorittaneita sosionomitaustaisia vaka-opettajia. Vaikka sopimus vaihtuu, JHL palvelee ja valvoo vaka-opettajien etua yhtä voimakkaasti kuin ennenkin. JHL ja Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO ovat näet sopineet sopimus- ja neuvottelutoiminnasta työpaikoilla sekä erimielisyyksien hoitamisesta. JUKO edustaa työntekijöitä OVTES-sopimuksessa.

Jos työntekijällä ja työnantajalla on erimielisyyttä, JHL ja JUKO ratkaisevat asian yhteistyönä.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että JUKO:n luottamusmiehet käyvät työehtosopimusta koskevia erimielisyyksiä koskevat neuvottelut JHL:n luottamusmiesten pyynnöstä. JHL on sopimuksessa osana Julkisen alan unioni JAU:ta.

lapset kurkkivat kangastunnelista
JHL on jatkossakin vaka-opettajien paras ammattiliitto.

Erimielisyysasiat käsitellään yhteistyössä

Jos työntekijällä ja työnantajalla on erimielisyyttä esimerkiksi työn ehdoista tai palkasta, JHL ja JUKO ratkaisevat asian yhteistyönä.

  1. Ensin työntekijän on hyvä keskustella asiasta esihenkilönsä kanssa.
  2. Tarvittaessa JUKO:n luottamusmies käy paikalliset neuvottelut jäsenen asiasta. Nämä neuvottelut käydään alalla toimivan JHL:n luottamusmiehen pyynnöstä.
  3. Jos sovintoa ei löydy, erimielisyydestä neuvottelee keskustaso eli JHL:n pyynnöstä JUKO Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) kanssa.
  4. Mikäli asia ei vielä tässäkään vaiheessa ratkea, se viedään tarpeen tullen työtuomioistuimeen.

Muissa työsuhteeseen liittyvissä riitatilanteissa JHL:n oikeusapu ja siihen liittyvät menettelytavat säilyvät ennallaan.

Yhteistyösopimus on luottamusmiesten käytettävissä aktiivien sivulla kohdassa Edunvalvonnan työkaluja.

Sopijat perustivat yhteistyöryhmän

Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat perustaneet yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä KVTES:in ja OVTES:in osapuolet – JHL mukana – kehittävät ja sovittavat yhteen näiden kahden sopimuksen työehtoja, koko työyhteisön huomioiden.

Työntekijäpuolta pääsopijajärjestöissä edustavat Julkisen alan unioni JAU (johon kuuluvat JHL sekä Julkis- yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.