Siirry sisältöön

JHL: Infektioiden torjuminen pakolliseksi tutkinnon osaksi välinehuollon peruskoulutukseen

JHL haluaa infektioiden torjumisen pakolliseksi tutkinnonosaksi välinehuollon peruskoulutukseen. Tutkinnon perusteiden luonnoksessa kokonaisuus on valinnainen. JHL pitää infektioiden torjuntaa keskeisenä osana välinehuoltajan osaamista, eikä sitä pitäisi jättää valinnaiseksi tutkinnon osaksi.

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa JHL pitää luonnosta välinehuollon tutkinnon perusteista työelämän tarpeet hyvin huomioivaksi.

Liiton mielestä esityksessä on kuitenkin myös korjattavaa: valinnaiseksi tutkinnon osaksi esitetty infektioiden torjuminen pitäisi JHL:n mielestä muuttaa pakolliseksi. Esitystään JHL perustelee sillä, että infektioiden torjunta on keskeinen osa välinehuoltajan ammatillista osaamista.

− Muilta osin kokonaisuus vaikuttaa varsin tasapainoiselta, mutta tutkinnon osien suuruutta tulisi vielä arvioida. Valinnaisten tutkinnon osien laajuutta olisi varaa kasvattaakin. Tämä myös tukisi välinehuoltajien ammatillisen osaamisen kehittymistä vastaamaan entistä paremmin työelämän moninaisia tarpeita ja mahdollisuuksia, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Lue kokonaan: JHL:n lausunto välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden luonnokseen