Siirry sisältöön

JHL sai WWF:n Green Office-sertifikaatin – liitto on nyt virallisesti ympäristön ystävä

Liiton keskustoimistolle sekä aluetoimistoille myönnettiin Green Office-sertifikaatti, joka todentaa sen, että JHL:n ilmastotyö on tavoitteellista ja koko työyhteisö on siihen sitoutunut.

Green Office eli GO on WWF:n ympäristöohjelma toimistoille ja yrityksille. Ohjelmassa toimistot – kuten JHL – selvittävät omat lähtökohtansa sekä laativat itselleen konkreettisen ja tavoitteellisen ympäristöohjelman WWF:n asiantuntijoiden tuella.

Kun ohjelma on käyty läpi työpaikalla ja hyväksi havaittu, on organisaatiolla mahdollisuus saada Green Office-sertifikaatti. Sertifikaatti on osoitus siitä, että toiminta vastaa asetettuja tavoitteita ja koko työyhteisö on sitoutunut määrätietoiseen ilmastotyöhön.

Vihreää valoa vihreälle toimistolle

JHL:n erityisasiantuntija ja Green Office-työtä liitossa koordinoiva Anna Malinen kertoo, että liiton johdon suunnalta hankkeelle näytettiin alusta alkaen vihreää valoa. Green Office-sertifikaattiin tähtäävään työhön lähdettiin reilu vuosi sitten.

– Nyt oli oikea aika lähteä liitossa korostamaan ilmastotyön tärkeyttä. Ehkä vielä kymmenen vuotta sitten homma ei olisi saanut tuulta samalla tavalla alleen, Malinen toteaa.

Malinen kertoo, että ilmastoon ja ympäristöön liittyvien teemojen haltuunotto onkin osa liiton laajempaa selvitys- ja vaikuttamistyötä. Myös liiton edustajisto on parin vuoden sisällä saanut vastatakseen useita ilmastokysymyksiä käsitteleviä aloitteita.

Talon sisäisessä toiminnassa ilmaston puolesta puhuminen ja uusien rutiinien ottaminen luontevaksi osaksi työntekoa on tärkeää myös siinä mielessä, että liiton jäsenten työssä ja työpaikoilla samat muutokset ja pohdinnat ovat varmasti edessä – jolleivät ole jo tänä päivänä.

WWF:n Green Office todettiin melko pian toimistoympäristöön sopivaksi ympäristötoimia ohjaavaksi järjestelmäksi. Se tarjosi muun muassa vastauksia kysymyksiin mikä on oikeasti merkityksellistä, mihin pitäisi ja kannattaisi panostaa ja miten se kaikki tapahtuu.

– Ulkopuolelta saatava tieto ja ohjaus ovat tärkeitä. Siinä saa samalla hieman sekä keppiä että porkkanaa.

Onnistunut alku – etäilystä huolimatta

Liiton keskustoimisto ja aluetoimistot kävivät jokainen omalla tahollaan läpi asiat, joissa on mahdollista pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä.

Eri yksiköt starttasivat hienovaraisen kilpailuhengen siivittämänä ja toisiaan haastaen mukaan ohjelmaan. Henkilökunnan sisäiseen intraan luotiin teemasivusto, josta löytyivät helposti esimerkiksi JHL:n keskustoimiston GO-tavoitteet ja vinkkejä siihen, miten kukin voi omalta kohdaltaan pienentää ilmastokuormaa.

Liiton henkilöstön siirtyminen koronan vuoksi pääosin etätöihin aiheutti jonkin verran päänvaivaa. Malinen kertoo, että kaikesta huolimatta JHL:n toimistoissa onnistuttiin hyvin hahmottamaan kokonaisuuksia ja laatimaan tarvittavat suunnitelmat. Kiitosta saa myös WWF, josta Malinen koki saaneensa tukea ja ymmärrystä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Merkittäviä tavoitteita ilmassa

Ympäristöohjelmien aikaansaaminen oli ensimmäisen Green Office-vuoden isoin haaste.  Jokainen toimistoyksikkö, eli keskustoimisto ja aluetoimistot, laativat askelmerkit omalle GO-työlleen.

Ympäristöohjelman tuli sisältää vähintään kolme konkreettisia toimenpiteitä sisältävää tavoitetta, ja jokaiselle tavoitteelle löytyä vähintään yksi mittari.

– Tavoitteet voivat olla monivuotisia ja jatkuvia, esimerkkinä JHL:n keskustoimiston henkilöstöravintolan ruokahävikin seuraaminen. Tai sitten yksittäisiä ja lyhytkestoisempia, vaikka asianmukaisten lajitteluastioiden hankkiminen, Malinen kertoo.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena jatkossa on hankintojen eettisyyteen panostaminen.

– Tämä on iso tavoite, eikä tapahdu ihan päivässä tai kahdessa. Hankinnat pyritään kuitenkin saamaan Green Officen linjausten mukaisiksi, niin työntekijän omissa työhön liittyvissä hankinnoissa kuin organisaatiotasolla.

– Jokaisella toimistolla on nyt vuoden tai parin ajalle tavoitteet. Ja toki sitten, jos ja kun tavoite saavutetaan, katsotaan mikä voisi olla seuraava askel.

Ei laakereille lepäämään

Malinen odottaa mielenkiinnolla miten ohjelma lähtee liiton toimistojen arkipäivässä toimimaan. Hän painottaa, että vaikka hieno ja ansaittu sertifikaatti on nyt saavutettu, ei työ ole suinkaan tehty. Päinvastoin, nyt sitä aletaan vasta toteuttaa.

Jokaisen toimiston tulee vuosittain raportoida WWF:lle ohjelman etenemisestä. Joka kolmas vuosi tehdään myös tarkastuskäynnit paikanpäällä liiton keskustoimistossa ja satunnaisesti valituissa aluetoimistoissa.

– Yksi tämän järjestelmän eduista onkin se, että pitää pysytellä ruodussa. Emme voi vain taputtaa itseämme olkapäälle ja todeta kuinka hyviä olemme. Green Office-sertifikaatti voidaan surutta ottaa pois, jos tarkastukset paljastavat että kriteereistä on lipsuttu, Malinen korostaa.