Siirry sisältöön

Perhevapaauudistus parantaa isien ja yksinhuoltajien asemaa, osa-aikaisen perhevapaan sääntöjä pitää kohentaa rutkasti

Hallituksen kaavailema perhevapaauudistus helpottaa perhe-elämän ja työn yhteensovittamista. Naisten asema työmarkkinoilla ei kuitenkaan parannu riittävästi, koska vanhempainpäivärahoja voi siirtää huomattavan paljon vanhemmalta toiselle.

Suomessa kaavailtu perhevapaiden uudistus parantaa perheen ja työn yhteensovittamista ja tähtää sukupuolten parempaan tasa-arvoon. Positiivista esityksessä on perhemuotojen neutraalimpi huomiointi, joustavuuden lisääntyminen ja sukupuolisidonnaisuuksien poistuminen. Esitys parantaa isien ja yhden vanhemman perheiden asemaa selvästi.

Uudistus tähtää sukupuolten tasa-arvoon, mutta ei paranna riittävästi naisten asemaa työmarkkinoilla. Näin ammattiliitto JHL toteaa lausunnossaan, jossa ammattiliitto kommentoi hallituksen esitystä perhevapaiden uudistamiseksi.

Ongelmana on, että vanhempainrahapäiviä voi jatkossakin siirtää huomattavan paljon puolisolta toiselle. Äidit pitävät luultavasti jatkossakin kaikki vapaat, jotka yhdelle vanhemmalle voi siirtää. Muissa maissa on vankkaa kokemusta siitä, että isät saadaan pitämään enemmän vanhempainvapaata, kun kummallekin vanhemmalla kiintiöidään tiukasti tietty osa vapaista.

Osittaisen päivärahan sääntöjä pitää tarkentaa

Uudistus helpottaisi osittaisen vanhempainvapaan pitämistä huomattavasti. Iso ongelma liittyy siihen, että vanhempainrahapäivä kuluu kokonaan, vaikka se maksettaisiin vain osittaisena.  Esitystä tulee muuttaa siten, että osittaisena käytetty vanhempainpäivärahapäivä kuluttaa vain osittaisen vanhempainpäivärahapäivän.

Jos osa-aikaisuutta ja erilaisia joustoja käytetään jatkossa enemmän, muutokset pitää näkyä myös varhaiskasvatuksen tarjonnassa. Esimerkiksi vuoropäiväkoteja ja perhepäivähoitoa pitää olla tarjolla riittävästi. Varhaiskasvatuksessa on aina oltava henkilökuntaa niin paljon, että mitoitus on riittävä.

JHL:n mielestä Suomessa pitää jatkossa tarkastella myös kotihoidon tukea niin, että se parantaisi naisten työllisyyttä.

Perhevapaauudistuksen ohella naisten palkkauksen parantaminen on paras tapa lisätä tasa-arvoa. Mitä tasaisemmin tulot perheessä jakautuvat, sitä helpompi on jakaa myös perhevapaat tasaisemmin.