Siirry sisältöön

Koronan ja etätöiden myötä työtapaturmia sattui vuonna 2020 ennätyksellisen vähän

Vakuutuslaitokset korvasivat viime vuonna 103 700 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Koronatoimet ja etätyöhön siirtyminen näkyivät vähentyneinä työtapaturmina, joita oli lähes 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Työtapaturmien kokonaismäärä vuonna 2020 oli tilastohistorian alhaisin. Tätä aiempi pohjaluku on vuodelta 2014, jolloin kirjattiin 115 724 työtapaturmaa.

Viime vuoden korvatuista työtapaturmista 87 500 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 16 200 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski myös. Vuonna 2020 sattui 17 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Työpaikalla niistä tapahtui 10 ja työmatkalla seitsemän.

Korona yllätti

Johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta  kertoo, että reilu vuosi sitten aloitetut koronan koronapandemian torjuntatoimet ja niihin liittynyt talouden yleinen hiljentyminen vaikuttivat työtapaturmien lukumäärän vähenemiseen.

– Muutokset ovat siten loogisia, mutta silti yllättävän suuria, Tynkkynen toteaa.

Pandemian vuoksi moni toimistotyöntekijä siirtyi etätöihin, kuitenkaan etätöissä sattuneiden työtapaturmien määrä ei juuri kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Etätöissä tapaturmariski on tilastojen mukaan yleensäkin matala.

Työpaikkatapaturmataajuus
laski – paitsi sote-aloilla

Työpaikkatapaturmien taajuus eli kaikkien korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden oli viime vuonna 25.

Työpaikkatapaturmataajuus suhteuttaa tehdyn työmäärän ja sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän. Taajuuslaskennassa käytetään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tuntilukuja.

Vuonna 2019 kokonaistaajuus oli 28,7 tapaturmaa/miljoona työtuntia. Työpaikkatapaturmien määrän kehitys oli kaikilla päätoimialoilla laskeva, sosiaali- ja terveyspalveluja lukuun ottamatta.

Lukumääräisesti eniten työtapaturmia sattui sanomalehtien jakajille ja läheteille, joiden työpaikkatapaturmataajuus oli 165. Toisena tulevat rakennustyöntekijät, joille on sattunut viime vuosina keskimäärin noin 120 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Sote-palveluissa työpaikkatapaturmien määrä pysyi suunnilleen samana kuin vuonna 2019 ja taajuus jopa hieman kasvoi. Taajuudella mitattuna ala on noussut työpaikkatapaturmien tilastoissa kolmanneksi. Kasvua voi selittää alan lisääntynyt työpaine ja siitä seuraava kiire.

Eniten työpaikkatapaturmien lukumäärä on vähentynyt kuntasektorilla (-3800 korvattua vahinkoa), mutta suhteellisesti laskettuna suurin pudotus on tapahtunut kuljetuksen ja varastoinnin alalla, yli 20 prosenttia.