Siirry sisältöön

Kirteko2030: Tulevaisuuden seurakuntien työ tehdään yhdessä – JHL toivoo työntekijöitä useammin mukaan kehittämistyöhön

Kirteko2030 -hanke on työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kirkon työpaikoilla. Tavoitteena on luoda alan työpaikoille kestävän työelämän tiekartta.

Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelma on siirtynyt uudelle vuosikymmenelle ja on nyt Kirteko 2030 -hanke. Kirteko  kannustaa kehittämään työelämää yhteistoiminnallisesti, ja tähtää siihen, että kirkon työpaikoilla toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa. Työyhteisöjen toimivuus ja työelämän laatu ovat hankkeen avainkohtia.

Kirtekon avulla huolehditaan siitä, että kirkon työpaikoilla on valmiudet tunnistaa kehittämiskohteita, asettaa kehittämistavoitteita ja tehdä työtä niiden saavuttamiseksi.

Vuoropuhelua ja valmennusta

Seurakuntien työyhteisöille on tämän vuoden loppuun asti tarjolla maksuton verkkovalmennus, jonka tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja. Se on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille. Verkkototeutus mahdollistaa sen, että koulutus on kaikkien ulottuvilla ajasta, paikasta ja tehtävästä riippumatta.

Työpaikkojen välistä, yhteistä keskustelua kirkon työn ja työelämän tulevaisuudesta käydään vuoden 2021 aikana useammassakin webinaarissa:

pe 16.4.2021, klo 12–14, teemana kirkon työyhteisöjen tila
pe 23.4.2021, klo 12–14, teemana kirkon toiminta ja tehtävät
pe 28.5.2021, klo 12–14, teemana resurssit – talous, henkilöstö, kiinteistöt
pe 24.9.2021, klo 12–14, teemana digitalisaatio ja sen mahdollisuudet

Loppusyksystä on tiedossa myös live-tapaaminen, Kirteko-gaala 29.10.2021.

Henkilöstön ääni kuuluviin

Kirteko ja siihen liittyvät tapaamiset ovat kirkon työpaikkojen työantaja- ja työntekijäedustajien työelämäasioihin keskittyvä yhteisen vuoropuhelun foorumi.

JHL:n sopimusasiantuntija ja Kirkon alan unionin jäsen Keijo Hiltunen kiinnittää huomion Kirtekon esittelyssä käytettävään alaotsikkoon Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä.

– Painottaisin nimenomaan kaikkien ammattiryhmien yhdessä tekemisen ja yhteistyön parantamista. Työnantajien eli seurakuntien tulisi entistä enemmän mahdollistaa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osallistuminen työelämätilaisuuksiin, Hiltunen korostaa.

Hän jatkaa, että työntekijäpuoli tulee jatkossa ottaa paremmin mukaan niin kehittämishankkeisiin kuin erilaisiin työryhmiin.

– Tällä hetkellä se ei useinkaan valitettavasti toteudu, Hiltunen toteaa.