Siirry sisältöön

JHL:n kysely: Pelastusalalla säilytettävä 24 tunnin työvuorot ja alalla on noudatettava työaikalakia

Lähes 3/4 pelastusalalla työskentelevistä ammattilaisista haluaa säilyttää 24 tunnin työvuorojärjestelmän. Alalla pitäisi myös ryhtyä noudattamaan työaikalain mukaista 40 tunnin työviikkoa. Palo- ja pelastusalan ammattilaisten näkemykset käyvät ilmi JHL:n alan koko henkilöstölle osoitetusta kyselystä.

JHL:n Pelastusalan unioni kysyi helmikuun 2021 lopulla palo- ja pelastusalan ammattilaisilta pelastuslaitosten työaikakäytännöistä. Kysely oli avioin kaikille alan ammattilaisille. Vastauksia kyselyyn tuli 700 kaikkiaan kahdestakymmenestä pelastuslaitoksesta. Suomessa on 22 pelastuslaitosta. Kyselyyn vastanneista yli puolet, 56 prosenttia ilmoitti kuuluvansa pelastuslaitoksen miehistöön.

JHL:n kyselyyn vastanneista pelastusalan ammattilaisista 74 prosenttia on samaa mieltä tai suhtautuu myönteisesti siihen, että paloasemien työvuorot olisivat 24 tuntia vuorokaudessa ja työtunnit työaikalain mukaisesti 40 tuntia viikossa.

Kyselyyn vastanneista 92 prosenttia ilmoitti, että 24 tunnin työvuorojärjestelmä on käytössä heidän paloasemallaan.

− Palautumisen ja työhyvinvoinnin kannalta 24 tunnin työvuoro on erittäin hyvä. Paloasemien miehistö kannattaa sitä vankasti ja haluaa käytännön jatkuvan, toteaa JHL:n Pelastusalan unionin puheenjohtaja Petteri Häyrinen.

Kyselyssä kysyttiin myös, mitä vastaajat olivat mieltä poikkeusluvalla toimivien paloasemien lisätyötunneista ja niistä maksettavista korvauksista. Poikkeusluvalla työtunteja viikossa kertyy 42 tuntia, eli noin 100 lisätuntia vuodessa ilman lisäkorvausta.

Vastaajista 27 prosenttia halusi, että noudatettaisiin työaikalakia, jolloin työtunteja kertyisi viikossa 40. Muutosta nykyiseen käytäntöön halusi 15 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia halusi, että nykyinen 24 tuntia/vuorokausi ja 42 tuntia/viikko säilyisi.

− Nykyisen järjestelmän noinkin korkea kannatus saattaa johtua siitä, että miehistö pelkää menettävänsä 24 tunnin työvuorojärjestelmän, Petteri Häyrinen pohtii.

− Esimerkiksi Keski-Suomen pelastuslaitos on kesästä 2020 noudattanut työaikalain mukaista viikkotyöaikaa sekä säilyttänyt 24 tunnin työvuoron. Järjestely on toiminut hyvin. Lisäksi on syytä muistaa, että työnantaja itse halusi aikanaan siirtyä pois kaksivuorojärjestelmästä 24 tunnin työvuoroihin, Häyrinen jatkaa.

Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia ilmoitti, että heidän paloasemalle on haettu aluehallintovirastosta (avi) poikkeuslupaa 42 viikkotyötuntiin.

JHL:n sopimusasiantuntija Marja Lehtosen mukaan JHL:n vahva näkemys on, että 24 tunnin työvuoroja voidaan jatkaa myös nykyisen työaikalain puitteissa.

−Työaikalaki on tehty työntekijän suojelemiseksi. Tasoittumisvapailla työaika tasoittuu 40 tunnin viikkotyöaikaan esimerkiksi 52 viikon aikana, Lehtonen sanoo.

Lisätietoja:
JHL:n Pelastusalan unionin puheenjohtaja Petteri Häyrinen, 040 545 8523
JHL:n sopimusasiantuntija Marja Lehtonen, 046 920 9192