Siirry sisältöön

JAU: Sote-uudistus oikeansuuntainen, henkilöstön ja tukipalvelujen asema otettava huomioon paremmin

Julkisen alan unioni JAU:n mielestä sote-uudistus menee hyvään suuntaan. Henkilöstön ja tukipalvelujen asemaan liittyviä kohtia täytyy vielä muokata.

Eduskunnalle ja hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa JAU (JHL ja Jyty) pitää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävää esitystä oikeansuuntaisena. Unioni pitää kannatettavana sitä, että vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on julkisella sektorilla eli tulevilla hyvinvointialueilla, ja että tosiasiallinen vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisesta on niiden järjestäjällä. JAU toteaakin, että tämän linjauksen mukaan yksityinen ja kolmas sektori eivät voi toimia päävastuullisena näiden palvelujen tuottamisessa.

Unioni kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lakiesitys ei ota kantaa tukipalvelujen tuottamiseen. Tukipalveluilla on merkittävä rooli silloin, kun pyritään varmistamaan palvelujen jatkuvuus myös poikkeustilanteissa. Korona-aikana esimerkiksi koulujen ruokapalvelujen tehtävänä on edelleen vastata lasten kouluateriasta. Myös siivousta on tehostettu kouluissa, jotta epidemia ei leviäisi.

Unionin mielestä näyttää myös siltä, että tukipalvelujen merkitystä osana sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoketjua ole ymmärretty oikealla tavalla. Kuntien ja hyvinvointialueiden on kyettävä varmistamaan huoltovarmuuden ja valmiuden kannalta keskeiset palvelut kaikissa tilanteissa.

Puutteeksi Julkisen alan unioni JAU näkee myös sen, että lakiesityksessä ei palkkojen harmonisointiin kiinnitetä riittävästi huomiota. Oikea-aikaisesti ja -tasoisesti tehty palkkaharmonisointi on edellytys sille, että Suomessa riittää ammattitaitoista sote-henkilökuntaa jatkossakin.

Julkisen alan unioni JAU:n lausunto sote-uudistuksesta kokonaan