Siirry sisältöön

Lakimuutos ammatillisen eläkeiän nostosta jää voimaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut JHL:n valitusta käsittelyyn

Europan ihmisoikeustuomioistuin ei ota käsiteltäväkseen valitusta, joka koskee ammatillisten eläkeikien nostoa Suomessa. JHL vei asian tuomioistuimen käsittelyyn yhdessä kahden muun ammattiliiton kanssa.

JHL, OAJ ja Suomen Poliisijärjestöjen liitto (SPJL) ovat kärsineet tappion asiassa, joka koskee ammatillisten eläkeikien nostamista Suomessa. Liitot olivat kannelleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Tuomioistuin katsoi, että valitukselle ei ole perusteita eikä asiaa oteta käsittelyyn.

Ammattiliitot olivat vieneet eläkeasian kansallisiin muutoksenhakuelimiin ennen valittamista EIT:lle. Valitus koski ammatillisia eläkeikiä julkiselle sektorilla. Niitä nostettiin eläkeuudistuksessa, joka tuli voimaan vuonna 2017.

Ammattiliittojen mielestä ammatillisten eläkeikien nostaminen rikkoi perustuslain turvaamaa omaisuudensuojaa.

Eläkeuudistuksessa nostettiin ammatillisia eläkeikiä vuodesta 2018 lähtien kolmella kuukaudella vuodessa. Eläkeikä nousee enintään kahdella vuodella. Oikeus alimpiin ammatillisiin eläkeikiin on henkilöillä, jotka ovat olleet 1.7.1989 valtion tai kunnan palveluksessa ja jotka kirjallisesti valitsivat annetussa määräajassa oikeutensa ammatilliseen eläkeikään.

EIT:n päätöksestä ei voi valittaa, joten asiaan on nyt saatu lopullinen ratkaisu. JHL pitää tuomioistuimen päätöstä valitettavana.