Siirry sisältöön

JHL: Työsuojelukysymykset ja työnantajavastuiden toteutuminen otettava paremmin huomioon vammaispalvelulain uudistuksessa

Työsuojelutarkastus on voitava tehdä vammaisen henkilön kotiin silloin, kun työtä tehdään vammaisen kotona. Kysymys on työn tekemisen edellytyksistä, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Työnantajavastuussa olevan vammaisen henkilön kohdalla on myös otettava huomioon henkilön toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat kykyyn toimia työnantajana.

Vammaispalvelulain uudistus on käynnistynyt, ja kevään 2021 aikana järjestetään useita kuulemistilaisuuksia. JHL seuraa vammaispalvelulain uudistusprosessia sekä vaikuttaa sen sisältöihin erityisesti alan työntekijöitä koskettavien kysymysten osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmän loppuraportissa on monia vammaislainsäädännön uudistusta koskevia ehdotuksia. JHL on loppuraporttia koskevassa lausunnossaan kommentoinut erityisesti toisen kotona tehtävän työn työsuojelukysymyksiä ja työnantajavastuiden tosiasiallista toteutumista.

JHL:n mielestä kohtaan ”Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma” on lisättävä maininta työn tekemiskohteiden tarkastamisesta.

− Kun koti on myös työpaikka, on välttämätöntä, että vammaisen henkilön kotiin voidaan tehdä työsuojelutarkastus, mikäli tarve vaatii. Vammaisen henkilön yksityisyyttä ja kotirauhaa tulee kunnioittaa. Kun koti kuitenkin on myös toisen henkilön työpaikka, tulisi harkita, pitäisikö kotirauhaa supistaa työturvallisuuden valvomiseksi ja varmistamiseksi, JHL sanoo lausunnossaan.

Osallisuusryhmän loppuraportissa esitetään, että vammaisen henkilön palveluita koskevat päätökset on tehtävä siten, että ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei henkilön oma etu, yksilöllinen tilanne tai palvelun luonne edellytä määräaikaista päätöstä.

JHL:n mielestä työnantajavastuussa olevan vammaisen kohdalla on otettava huomioon myös henkilön toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat kykyyn toimia työnantajana.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman osallisuustyöryhmän tehtävänä oli arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Osallisuustyöryhmän ehdotusten pohjana oli keväällä 2019 rauennut hallituksen esitys (HE 159/2018 vp). Työryhmän raportti julkaistiin 16.12.2020. Raporttia on tarkoitus hyödyntää jatkossa laadittaessa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä.

JHL:n lausunto osallisuustyöryhmän loppuraportista

Lausuntopyyntö ja osallisuustyöryhmän esitys