Siirry sisältöön

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset vuonna 2021

Vuonna 2021 omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset nousevat hieman.

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 2021 nousevat hiemanvuoteen 2020 verrattuna. Korvaukset ovat Suomen Kuntaliiton antamia suosituksia.

Aiemmin suosituksen perusteena käytettiin valtiovarainministeriön ennustetta kuluttajahintojen muutoksesta. Nyt kustannuskorvausten tarkistaminen tehtiin vuoden 2020 hinnoista vuoden 2019 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella.
Perusteluna laskentatavan muutokselle on selkeys, helpompi laskettavuus,
riippumattomuus ennusteista ja siten parempi läpinäkyvyys. Aiempaan laskentatapaan
verrattuna laskennan pohjana ei ole ennuste vaan toteutunut hintaindeksi.

Vuoden 2021 kustannusten korvaukset

Korvauksen aihe Alle kouluikäinen Koululainen
Aamiainen tai välipala tai iltapala 0,75 0,97
Lounas tai päivällinen 1,77 2,30
Muu kustannus 1,86 1,86

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle hyväksytään tulon
hankkimisesta aiheutuneina menoina vähennykseksi työnantajan maksamat
kustannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä.

Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi
vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on kuitenkin korvannut
perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun normaalin kustannuskorvauksen lisäksi,
tällaisesta kulusta ei myönnetä vähennystä.

Jos korvaus vastaa perusteeltaan ja määrältään Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista
perhepäivähoitajalle ravintokustannuksista maksettavaa korvausta, saajalle hyväksytään
vähennykseksi kunnan maksamat kustannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri
selvitystä. Vähennys tehdään muusta ansiotulosta.

Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.
Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo
kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön

Katso tarkemmin verohallinnon kannanotto menojen vähentämisestä verotuksessa

Katso myös Kuntaliiton suositus.