Siirry sisältöön

JHL:n kysely paljastaa: Korona romutti kunta-alalla työskentelevien naisten mahdollisuuksia päästä koulutukseen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kysely paljastaa, että korona on vienyt kunta-alalla työskenteleviltä naisilta mahdollisuuksia päästä koulutuksiin. Kyselyyn vastanneet pitävät koulutukseen pääsemistä kuitenkin tarpeellisena työn hallinnan ja mielekkyyden vuoksi. JHL:n mielestä osaamisen kehittämiseen on panostettava myös näin pandemia-aikana.

Koulutuksiin osallistuminen on romahtanut ammattiliitto JHL:n jäsenten keskuudessa edellisiin vuosiin verrattuna, selviää liiton toteuttamasta kyselystä. Viimeisen vuoden aikana alle kolmasosa (32 %) jäsenistä pääsi koulutukseen niin, että koulutusajalta maksettiin palkkaa. Pari vuotta sitten koulutusta sai noin puolet (46 %). Tammi-helmikuun vaihteessa tehtyyn kyselyyn vastasi 1 288 JHL:n työssä olevaa jäsentä.

Yli 60 % JHL:n jäsenistä arvioi koronan ainakin jossain määrin heikentäneen koulutukseen pääsyn mahdollisuuksia. Lähes 40 % katsoi koulutusmahdollisuuksien heikentyneen selvästi. Korona on vaikuttanut selkeimmin naisten, hieman iäkkäämpien ja kuntasektorilla työskentelevien kouluttautumismahdollisuuksiin. Erityisesti sijaisjärjestelyiden, ajan ja rahan puute rajoittavat kuntasektorin naisten kouluttautumista.

Kyselyyn vastanneiden halu osallistua koulutuksiin on kuitenkin korkea. Lähes 88 % vastanneista kertoi osallistuvansa erittäin tai melko mielellään työnantajan tukemaan, työajalla tapahtuvaan koulutukseen. Koulutuksen myötä vastaajat kokivat hallitsevan työtään paremmin ja työn mielekkyyden lisääntyneen.

Korona ei saa heikentää kouluttautumismahdollisuuksia

Koronavuosi on vähentänyt merkittävästi jäsenten mahdollisuutta osallistua työajalla koulutuksiin. Yli 60 % vastaajista arvioi, että korona-aika on selvästi tai jonkin verran heikentänyt mahdollisuuksia päästä koulutuksiin.

JHL muistuttaa, ettei koronan varjolla kuitenkaan saa heikentää työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia.

− Huolestuttavan tilanteesta tekee se, että työuran aikaisesta koulutuksesta jäävät sivuun matalamman pohjakoulutuksen omaavat, työttömät, ikääntyneet, pienituloiset sekä työn murroksen riskiryhmät. Eli juuri ne, jotka kaikkein eniten koulutusta tarvitsisivat ja siitä hyötyisivät, toteaa JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

− JHL:lle on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan työuran aikana ja työurien välissä. Jatkuvan oppimisen kehittämisessä huomioon on erityisesti otettava työssäkäyvät aikuiset, sanoo JHL-opiston rehtori Anne Karjalainen.

Jotta työntekijöillä olisi valmiuksia vastata työelämän murroksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin, JHL haluaa edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä työelämässä. Liitto julkaisi 16.2.2021 koulutuspoliittiset teesinsä, joissa se kannattaa hallituksen jatkuvan oppimisen visiota ja tavoitteita.

Teeseissään JHL peräänkuuluttaa pitkäjänteistä jatkuvan oppimisen rahoitusta ja työmarkkinaosapuolten kumppanuutta.

JHL:n jatkuvan oppimisen teesit

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, teija.asara-laaksonen@jhl.fi, 040 770 6577
Rehtori Anne Karjalainen, anne.karjalainen@jhl.fi, 050 3410 749
Tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelä, pertti.makela@jhl.fi, 040 8416 130