Siirry sisältöön

JHL: Vammaisalan ammattitutkinnon uudistus on hyvä asia

JHL pitää uudistuvaa vammaisalan ammattitutkintoa periaatteessa laadukkaana ja syvällistä osaamista tuottavana tutkintona. Liitto on erittäin tyytyväinen siihen, että henkilökohtainen apu on jatkossa selkeä osa vammaisalan koulutusta ja SORA:n piirissä. Ammattitutkinnon uudistus ei kuitekaan saa heikentää osaamistaitoja.

JHL pitää kehitysvamma-alan ja henkilökohtaisen avun sisälleen sulkevaa vammaisalan ammattitutkintoa erittäin tervetulleena ja alan vetovoimaa vahvistavana kokonaisuutena. Myös henkilökohtaisen avun siirtyminen SORAn piiriin on erittäin tervetullut uudistus.

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa liitto kuitenkin muistuttaa, että uudistuvassa vammaisalan perustutkinnossa ei saa heikentää alaa opiskelevien lääkeosaamista. Nyt kaavaillussa muutoksessa vaatimukset lääkeosaamisessa olisivat vähäisemmät kuin nykyisessä kehitysvamma-alan ammattitutkinnossa.

– Mikäli uusi ammattitutkinto menee läpi esitetyssä muodossa, tutkinnon suorittaneet ajautuvat lääkeosaamiseen liittyvien kriteerien heikentymisen myötä entistäkin huonompaan työmarkkina-asemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneisiin lähihoitajiin nähden, koska ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet eivät nykytilanteessa pääse sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Lausunnossaan liitto esittää, että vammaisalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot pitäisi lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeihin.

Vammaisalan ammattitutkinnon perusteissa JHL pitää itsemääräämisoikeuden käsittelyä kehitysvamma-alan ja henkilökohtaisen avun osaamisalan välillä epäsuhtaisena. Liitto ehdottaakin, että vammaisen itsemääräämisoikeuteen liittyvät asiat nostettaisiin ammattitutkinnossa selkeämmin yhdeksi ammattitutkinnon osaksi.

Liitto tarttuu myös työsuojeluun, työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työsuhteessa toimimiseen. Edellä mainitut asiat nousevat osaamisaloilla esiin eri tavoin. JHL:n mielestä näitä ammattitaitovaatimuksia pitäisi tarkastella myös siltä kannalta, miten ne ovat kummallekin osaamisalalle yhtä tärkeitä.

– Ammatillisen koulutuksen ytimessä tulisi aina olla kysymys siitä, miten kyseisen tutkinnon suorittaneiden osaaminen voidaan hyödyntää alalla täysimääräisesti, liitto sanoo lausunnossaan.

Vammaisala kärsii työvoimapulasta. Siksi olisi varmistettava, että alalle kouluttautuvat saavuttavat oikean työmarkkinakelpoisuuden ja että heidän osaamistaan arvostetaan.

Jatkossa JHL toivoo, että vammaisalan ammattitutkintoa kehitetään rohkeasti eteenpäin kokonaisuutena alan vetovoiman kasvattamiseksi.

Lue JHL:n lausunto vammaisalan ammattitutkinnosta kokonaan