Siirry sisältöön

JHL: Vapaan sivistystyön valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisterin on perustuttava vapaaehtoisuuteen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla pitää olla oikeus itse päättää, mitä opintosuorituksia se tallentaa valtakunnalliseen järjestelmään. Tallennuksen on perustuttava opiskelijoiden omiin pyyntöihin. Opiskelijoilla pitää myös olla omien tietojensa hallinnoimisoikeus.

JHL pitää kannatettavana sitä, että vapaan sivistystyön koulutuksissa* hankittu osaaminen tehdään näkyväksi. Se edistää suoritettujen opintojen tunnistamista ja tunnustamista. Koulutustietojen tallentamisen valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon** pitää kuitenkin olla oppilaitoksille vapaaehtoista.

Liitto pitää tärkeänä myös sitä, että kurssitietojen tallennus tapahtuu vain opiskelijan pyynnöstä. Koska Koski-tietovarantoon tallennetut tiedot ovat pysyviä, on tärkeää, että palvelussa henkilö itse voi hallinnoida omia tietojaan sekä antaa suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen esimerkiksi työnantajalle.

Muutos edellyttää myös koulutuksen osaamisperusteista kuvaamista, koulutuksen laajuuden määrittelyä opintopisteinä ja opiskelijoiden suoritusten arviointia. JHL:n mielestä Opetushallituksen järjestämät kaksi puolen päivän koulutustilaisuutta osaamisperusteisuudesta ja arvioinnista on liian vähän. Vapaan sivistyksen oppilaitoksissa on paljon tuntiopettajia, jotka tarvitsevat koulutusta.

JHL:n lausunto vapaan sivistystyön opinto- ja tutkintorekisteristä kokonaan

JHL:n aikaisempi lausunto vapaan sivistystyön opintojen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 26.9.2019

* Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot mm. JHL-opisto, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

**Koski -tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Koski-tietokannasta jokainen suomalainen voi käydä katsomassa pankkitunnuksilla omat suorituksena. Oma Opintopolku